Projekt „Krev legionáře“ zatím se zpožděním

18. 11. 2012

V letošním roce se Čs. obec legionářská rozhodla připravit a spustit unikátní projekt pod názvem „Krev legionáře“.

Projekt vychází z myšlenky, že v České republice žije odhadem milion potomků československých legionářů, kteří bojovali na frontách 1. světové války. Jeho cílem je proto umožnit široké veřejnosti přístup do databáze údajů o čs. legionářích tak, aby jednotliví občané mohli zjistit, zda některý z jejich předků či příbuzných nebyl legionářem, kde bojoval a kde případně zahynul v bojích. K tomuto účelu budou nově vytvořeny webové stránky http://www.krevlegionare.cz/, které by měly sloužit jako databáze údajů o čs. legionářích a rovněž jako místo setkávání potomků čs. legionářů z 1. světové války. Uživatel bude moci procházet údaje o legionářích a ke svým nalezeným předkům se bude moci přihlásit a po registraci k nim doplnit známé části větve rodokmenu od legionáře až po současnost. Registrovaní uživatelé systému budou rovněž moci diskutovat v diskusním fóru a budou moci být kontaktováni emailem administrátory stránek za účelem informací o pořádaných akcích apod.

Základem projektu je unikátní databáze čs. legionářů z 1. světové války. Její vznik prosadil po obnovení ČsOL v roce 1990 předseda historicko-dokumentační komise ČsOL genmjr. Rudolf Krzák, který se za 2. světové války ve Velké Británii významně podílel na přípravě a vysazování spojeneckých zpravodajských a diverzních skupin do okupovaného Československa. Inicioval, prosadil a až do své smrti řídil tuto záslužnou činnost směřující k zachování památky na legionáře z 1. světové války. Byl to totiž právě on, kdo osobně přesvědčil tehdejšího ministra obrany Miloslava Výborného, aby Vojenský historický archiv Praha podle zachovaných dokumentů zpracoval do počítačové databáze seznam čs. legionářů. A tak od roku 1997 byly celých patnáct let pod vedením ředitele VHA dr. Juliuse Baláže vkládány údaje o čs. legionářích do této databáze. Přes různé peripetie, kdy například bylo nutné korigovat a opravit údaje, které do ní ne příliš pečlivě vkládali vojáci základní služby, ji k dnešnímu dni tvoří údaje o celkem 132 753 čs. legionářích z 1. světové války.

V rámci projektu „Krev legionáře“ byla uzavřena dohoda mezi Vojenským historickým archivem a Čs. obcí legionářskou, které byla tato databáze předána k využití. V současné době se připravují webové stránky projektu, který měl být spuštěn 2. července, ke dni výročí bitvy u Zborova. Bohužel se tak kvůli technických potížím nestalo a administrátoři webu se nyní snaží v co nejkratším termínu problémy odstranit. Souběžně je navíc třeba dořešit určité nejasnosti, které vznikly v souvislosti s dodržováním zákona na ochranu osobních údajů při vkládání údajů o potomcích legionářů na web projektu „Krev legináře“.

Zde je třeba připomenout, že databáze, kterou má nyní ČsOL k dispozici, je pro veřejnost dostupná na webových stránkách Vojenského historického archivu (http://www.vuapraha.cz/Pages/DatabazeVHA/DatabazeLegionaru.aspx) a je možné zde vyhledávat. Jak nám sdělil ředitel VHA dr. Julius Baláž, archiv již několik let také poskytuje zcela zdarma kopie osobních materiálů daného legionáře, pokud ho jeho potomek v databázi objeví. Žádat je třeba na adrese: Sokolovská 136/24, 186 00 Praha 8 – Karlín nebo na emailu podatelna@vuapraha.cz. Kopie materiálů archiv rozesílá pouze poštou, proto v žádosti vždy uvádějte vaši poštovní adresu.

Ladislav Lenk