Projekt Legie 100 postoupil do další fáze

18. 11. 2012

Významný projekt, se kterým přišlo v roce 2009 Ministerstvo obrany ČR, jenž si klade za cíl zlepšit povědomí nejen české veřejnosti o hrdinech, kteří vybojovali naši samostatnost, postoupil do další fáze realizace.

V úterý 18. ledna 2011 se v pracovně náměstka ministra obrany Michaela Hrbaty sešla pracovní komise, která připravuje jednotlivé části projektu Legie 100. V roce 2014 si budeme připomínat vznik československých legií, jejichž vojáci bojovali na několika frontách 1. světové války a byli těmi, kteří se velmi významně zasloužili o vznik samostatného československého státu.

„Využijme skutečnosti, že vzpomeneme nejen sto let od vzniku legií, ale také následně sto let od založení samostatné Československé republiky. Státu, u jehož začátků stáli vojáci československých legií. Je to příležitost posílit národní sebevědomí. Mladé generaci objasnit legionářské myšlenky a těm starším tuto skutečnost připomenout. Proto se přimlouvám za to, aby tento projekt byl tak rozsáhlý,“ uvedl místopředseda československé obce legionářské plukovník v záloze Jindřich Sitta. Apeloval na skutečnost, že projekt, který je naplánován na deset let, je jedinečnou příležitostí, jak si připomenout světlou historii našeho státu.

Náměstek ministra obrany Michael Hrbata, který projekt za jednotlivé složky ministerstva obrany vlastně zastřešuje, podotkl, že se jedná o poměrně rozsáhlé spektrum činností, které v sobě zahrnuje. Ostatně hlavním cílem setkání bylo projednat především návrh rozpočtu projektu, který by měl být součástí vládního usnesení. To by mělo být předloženo k projednání v dubnu letošního roku.

Ambiciózní projekt v sobě zahrnuje vše od péče o válečné hroby a pietní místa přes vytvoření muzea legií a zakladatelů státu až po podporu činnosti ČsOL na deset let. Do projektu by měly být postupně vtaženy i další resorty státní správy a měl by překročit hranice České republiky, neboť některá vzpomínková setkání se uskuteční i na místech, kde českoslovenští vojáci v řadách legií položili své životy.

Text a foto: Miroslav Šindelář, redakce army.cz