Projekt Péče o válečné veterány funguje bezproblémově i v roce 2011

18. 11. 2012

Ačkoli někteří tomu nechtěli uvěřit a bombardovali ústředí ČsOL dotazy, zda se nejedná o apríl, uskutečnila se v pátek 1. dubna v hotelu Legie v Praze pravidelná čtvrtletní porada krajských koordinátorů a terénních pracovníků zajišťujících realizaci projektu Péče o válečné veterány v letech 2010-2011.

Účastníky porady přivítal realizátor projektu a tajemník ČsOL br. Emil Cigánik. Zdůraznil, že předmětem této porady jsou především organizační a ekonomické otázky – uzavření pracovních smluv s terénními pracovníky, navedení pořádku do evidence, přidělení služebních telefonů atd. Důvodem, proč neřešit nějaké zásadní otázky, je to, že projekt od začátku roku pokračuje naprosto bez problémů a navazuje tak na jeho úspěšnou realizaci v prvním roce fungování. Svědčí o tom například skutečnost, že od 1. ledna vedení projektu nezaznamenalo jedinou stížnost na práci terénních pracovníků, naopak z různých míst přicházejí pochvalná sdělení přímo od válečných veteránů.

Dále E. Cigánik připomněl, že nadcházející měsíce přinesou pro krajské koordinátory a terénní pracovníky nové náročné úkoly. Souvisí to především s přípravou a konáním květnových oslav osvobození, kdy zejména terénní pracovníci budou nápomocni při zajišťování účasti válečných veteránů na těchto oslavách, budou jim dělat průvodce, případně zajišťovat dopravu do míst oslav.

Na závěr dodejme, že v současné době se ČsOL v rámci projektu Péče o válečné veterány pravidelně stará o 1928 druhoválečných veteránů.

Text a foto: Ladislav Lenk