Projekt Ztracené hroby vyzývá ke spolupráci

18. 11. 2012

Československá obec legionářská připravuje v rámci projektu Legie 100 další z programů mapujících dějiny čs. legionářů. Tentokrát jde o spojení aktivit nadšených badatelů z řad obce legionářské a dalších amatérských historiků, kteří cítí obrovský dluh naší společnosti vůči tisícům vojáků – legionářů pohřbených v neoznačených hrobech po téměř celém bývalém carském Rusku.

Během následujících osmi let se chceme pokusit dohledat všechna místa posledního odpočinku československých vojáků bojujících v letech 1914 – 1920 na východ od naší hranice. A v rámci projektu pak vytvořit geografickou databázi hrobů s uvedením aktuálních zeměpisných názvů, zjistit skutečný stav hrobů v jednotlivých lokalitách bojů, zdokumentovat situaci a navázat spolupráci s místními muzei a samosprávami. Projekt zároveň bude prvním kontaktem pro zjištění možností případného vybudování pietních míst.
Po shromáždění informací bude vytvořena internetová geografická databáze s možností vyhledávání jednotlivých osob a hrobů. Veškeré informace získané pomocí tohoto projektu budou předávány jak příslušnému odboru Ministerstva obrany ČR, tak Vojenskému historickému ústavu k doplnění jeho databáze.
Hledáme proto spolupracovníky projektu, stejně jako všechny informace týkající se hrobů, mohyl a míst s pohřbenými československými vojáky´a dobové i současné dokumenty a fotografie. Hledáme i deníky vojáků, kde popisují místa pohřbení svých kamarádů, plánky těchto míst apod. Uvítáme rovněž vaše případné zkušenosti a poznatky z cest, které jste již někdy v minulosti podnikli do míst s pohřbenými vojáky.

Případní zájemci o spolupráci a také všichni ostatní, kteří můžete do našeho projektu přispět, hlaste se prosím na emailové adrese Československé obce legionářské: sekretariát@obeclegionarska.cz

Radim Chrást