První Vojenský pochod Brno vás zve

18. 11. 2012

Pod patronací Československé obce legionářské – jihomoravské krajské jednoty se 7. května letošního roku u příležitosti 66. výročí ukončení 2. světové války v Evropě uskuteční 1. Vojenský pochod Brno.

Dalšími patrony pochodu, který pořádá Sdružení absolventů vojenských škol, jsou Univerzita obrany Brno, Vojenská střední škola Moravská Třebová, 51. brigáda průzkumu a EB Opava a 102. průzkumný prapor Prostějov. Délka pochodu je 30 km. Startuje se 7. května v 8.00 hod. u Brněnské přehrady a pochodová trasa povede v jejím okolí. Registrace účastníků se však předpokládá již 6. května do 21 hodin, kdy je pro ně připraven společenský večer.

Startovné činí 600 Kč na osobu, přičemž každý účastník bude odměněn hodnotnou pamětní medailí, stužkou a diplomem. Ubytování je zajištěno v kempu přímo u startu nebo v ubytovnách a hotelech v okolí přehrady.

Podrobnosti získáte na: http://www.vsmt.cz/, odkaz march/pochod.

Ladislav Lenk