Republikový výbor ČsOL poprvé jednal v novém složení

18. 11. 2012

V hotelu Legie v Praze se v sobotu 23. července poprvé sešel Republikový výbor ČsOL zvolený na V. manifestačním sněmu obce legionářské, jenž se konal 4. června v Národním památníku na Vítkově.

Předseda ČsOL br. Pavel Budinský ocenil skutečnost, že bez ohledu na to, že je léto, doba prázdnin a dovolených, se zasedání zúčastnilo 53 z celkového počtu 75 členů RV ČsOL. Požehnaný byl ovšem i počet projednávaných bodů. Republikový výbor se mj. zabýval ekonomickou situací, kdy projednal stav účtu, proplácení faktur, smlouvu s novým nájemcem hotelu Legie, smlouvu na odvoz odpadků a smlouvy s nájemci nebytových prostor, schválil rovněž hospodářský výsledek ČsOL za rok 2010 a zprávu o hospodaření.

Důležité je, že potvrdil organizační strukturou ČsOL platnou od 1. 8. 2011. Novou organizační strukturu ČsOL nyní tvoří sněm, republikový výbor, předsednictvo republikového výboru, statutární orgán a sekretariát. V budoucnu bude velký důraz kladen zejména na práci komisí, proto byla stanovena konkrétní odpovědnost za jejich činnost.

Odpovědnými za řízení komisí jsou:

Br. P. Budinský: komise ekonomicko-finanční – předseda br. K. Černoch, sociálně-zdravotní – předsedkyně sstr. A. Ditrichová a pro správu majetku – předseda br. F. Gábor.

Br. J. Sitta: komise pro činnost, strategické plánování organizace a programový rozvoj – předseda br. M. Mojžíš, pro dohledání majetku – předseda br. J. Hofrichter, tisková a publikační a pro strategickou komunikaci – předseda br. M. Řepka, řízení projektů – odpovídá br. J. Sitta.

Br. M. Končický: komise pro navrhování vyznamenání, morální ocenění a udělování odměn – předseda br. J. Vlasák, historicko-dokumentační – předseda br. S. Švídek.

Br. E. Boček: komise pro symboliku – předseda br. T. Mirkovič a legislativu – předseda br. A. Šícha.

Br. E. Cigánik: komise organizační, plánování a zabezpečení akcí – předseda br. J. Mareček a pro zahraničí – předseda br. J. Přerovský.

Mezi další body programu zasedání republikového výboru patřilo schválení sociálně-zdravotní pomoci členům ČsOL a memorandum o spolupráci mezi ČsOL a vydavatelem Legionářské encyklopedie. Zásadním bodem pak bylo projednání podnětu výboru jednoty ČsOL Prahy 9 týkajícího se vytváření celopražské jednoty sdružující veterány 2. světové války. O tom blíže v samostatném článku.

Ladislav Lenk, foto: Radovan Trávnický