Skutky hrdinů nesmějí být zpochybňovány

18. 11. 2012

U příležitosti 67. výročí karpatsko-dukelské operace, 69. výročí bojů na Středním východě a v Egyptě a 67. výročí bojů v prostoru francouzského přístavu Dunkerque se 10. října v hlavním sále MO v Praze Na Valech uskutečnilo setkání přímých účastníků těchto bojů.

V čestném předsednictvu tohoto slavnostního shromáždění zorganizovaného Československou obcí legionářskou ve spolupráci s MO ČR mj. zasedli místopředseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka, náměstek ministra obrany Michael Hrbata, čestný předseda ČsOL armádní generál Tomáš Sedláček, předseda ČsOL plk. Pavel Budinský, účastník bojů na Dukle brig. generál Miloslav Masopust, bojovník od Tobruku plk. Pavel Vranský, hrdina bojů u Dankerque čet. Josef Švarc a mnozí další čestní hosté.

Přímí účastníci válečných událostí 2. světové války se pak ve svých vystoupeních podělili o své vzpomínky a zážitky z této doby. Přemysl Sobotka na jejich adresu uvedl: „Hrdinů 2. světové války si velice vážím a obdivuji je bez ohledu na to, u které jednotky i na které frontě byli účastni bojů proti nacistickým barbarům.“ Dodal, že věří, že už nikdy nebudou skutky těchto hrdinů zpochybňovány a že i péče o válečné veterány zůstane i nadále na odpovídající úrovni.

Po skončení vzpomínkového shromáždění se v Praze na Olšanských hřbitovech konala pietní vzpomínka na armádního generála Karla Klapálka. Zástupci ČsOL položili k jeho hrobu věnec a poté k přítomným promluvila dcera tohoto hrdiny Olga Táborská Klapálková. Pohovořila o svém otci, který patří k nejstatečnějším bojovníkům a velitelům první i druhé světové války. Člen čs. legií v Rusku a hrdina od Zborova, velitel českobudějovické pobočky Obrany národa v době nacistické okupace, velitel 11. východního čs. praporu při obraně Tobruku, účastník karpatsko-dukelské operace, velitel 3. brigády 1. čs. armádního sboru v SSSR a konečně od dubna 1945 velitel celého čs. armádního sboru. Poté po roce 1950 perzekvován a ve vykonstruovaném procesu vězněn. Zemřel 18. listopadu 1984.

Text a foto: Ladislav Lenk