Smrt jako by byla všudypřítomná …

18. 11. 2012

Výročí krutých bojů, které se před 67. lety odehrávaly během karpatsko-dukelské operace, si na Dukle a ve Svidníku při slavnostních vzpomínkových aktech 4. října 2011 připomněla široká veřejnost a především pak přímí účastníci a hrdinové této operace.

Delegaci Ministerstva obrany ČR, která se pietních akcí účastnila, vedl náměstek ministra obrany Michael Hrbata a byli v ní i představitelé Československé obce legionářské – místopředseda ČsOL Emil Cigánik a tajemník Petr Hozlár. Vojenský letecký speciál však na místo památných bojů dopravil především jejich účastníky, válečné veterány 2. světové války: plk. Irenu Malinskou, por. Věru Holubevu, brig. gen. Miloslava Masopusta, plk. Michala Fedorka, plk. Václava Kuchyňku, plk. Václava Přibyla, kpt. Jaroslava Sitara a rtn. Josefa Kučeru.

Ti všichni si při vzpomínkovém aktu a položením věnců k památníku na Dukle připomněli události spojené s karpatsko-dukelskou operací, při níž 1. československý armádní sbor v SSSR vstoupil poprvé na půdu vlasti, přitom však utrpěl obrovské ztráty: 935 padlých, 756 nezvěstných a 4518 raněných vojáků.

„Smrt jako by byla všudypřítomná a nebylo před ní úniku. Němci se houževnatě bránili. Sbor pod vedením Ludvíka Svobody se však krok za krokem prodíral k předválečné československé hranici. Každý metr, každý pohyb vpřed, každý krok byl draze zaplacen krví a bolestí. Vše se redukovalo do jedné myšlenky – domov je vblízko.“ Tak charakterizoval ve svém projevu u sochy Ludvíka Svobody ve Svidníku náměstek ministra obrany Michael Hrbata tyto události. Pietního aktu se zde, stejně jako poté vzpomínkového shromáždění u pomníku 13 tisíc na Dukle padlých sovětských vojáků, zúčastnila rovněž dcera velitel 1. čs. armádního sboru armádního generála Ludvíka Svobody Zoe Svobodová-Klusáková a dcera maršála I. S. Koněva Natálie Koněvová. Ta v procítěném projevu poděkovala za to, že nezapomínáme na hrdiny, kteří za zasloužili o vítězství nad fašismem, a to i za cenu vlastního života.

U příležitosti 67. výročí karpatsko-dukelské operace se dostalo ocenění jejím přímým účastníků. Ústřední výbor Slovenského svazu protifašistických bojovníků vyznamenal pamětní medailí M. R. Štefánika válečné veterány Jindřicha Heřkoviče, Michala Fedorka a Josefa Kučeru, Moskevský výbor veteránů války udělil pamětní medaile Miloslavu Masopustovi a Vasilu Korolovi.

Text a foto: Ladislav Lenk