Spolupráce funguje, nové aktivity na obzoru

18. 11. 2012

Vyhodnocení spolupráce Československé obce legionářské a Slovenského svazu protifašistických bojovníků se odehrálo15. listopadu v Praze v hotelu Legie.

Delegaci slovenských přátel, kterou vedl předseda SZPB Pavol Sečkár, na jednání v Praze přivítal předseda ČsOL br. Pavel Budinský. Cílem setkání bylo vyhodnotit realizaci dodatku k dohodě o vzájemné spolupráci s SZPB schváleném na podzim loňského roku, který předpokládal řadu společných aktiv. Br. Pavel Budinský ocenil, že spolupráce obou organizací funguje velmi dobře a věří, že tomu tak bude i nadále. Ve stejném duchu hovořil i Pavol Sečkár. Poté místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik zhodnotil plnění jednotlivých bodů plánu spolupráce. Hodnocení bylo doplněno prezentací fotografií z jednotlivých akcí. Slovenské partnery rovněž informoval o výsledcích projektu Péče o válečné veterány, který ČsOL realizovala v loňském a letošním roce.

Výsledkem jednání bylo dopracování dodatku č. 2 k dohodě o vzájemné spolupráci mezi ČsOL a SZPB pro rok 2012. Kromě společné účasti na řadě pietních aktů byl doplněn i o pozvání představitelů ČsOL na 15. sjezd SZPB v Bratislavě v květnu 2012. Závěr setkání se nesl ve slavnostním duchu. Předsednictvo Republikového výboru ČsOL udělilo předsedovi SZPB Pavolu Sečkárovi Pamětní medaili ČsOL III. stupně za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic a tajemníkovi SZPB Romanu Hradeckému, členovi předsednictva Ústřední rady SZPB Pavolu Nigrínimu a vedoucímu organizačního oddělení Ústřední rady SZPB Viliamu Longauerovi čestná uznání ČsOL. Ocenění jim předal předseda ČsOL br. Pavel Budinský.

Text a foto: Ladislav Lenk