Štafeta benefičních koncertů dospěla do Kyjova

18. 11. 2012

Město Kyjov zažilo 23. března dvě významné akce konané v rámci projektu ČsOL Péče o válečné veterány.

První z nich bylo slavnostní setkání s válečnými veterány z Kyjova a nejbližšího okolí v prostorách radnice města Kyjov. Spolu se starostou Kyjova Františkem Luklem se s veterány setkali i místopředseda Senátu Parlamentu ČR a senátor za Kyjovsko Zdeněk Škromach a člen krajské rady pro školství Jihomoravského kraje Jiří Janda. Setkání bylo příležitostí sejít se s válečnými veterány nejen u příležitosti benefičního koncertu „Vlčí máky válečným veteránům – Z kraje do kraje“, který válečným veteránům a veřejnosti Kyjovska věnovaly ČsOL a VUS Ondráš spolu s Ministerstvem obrany ČR a městem Kyjov, ale také možností vybrané válečné veterány vyznamenat za jejich významný podíl na československém vojenském a civilním odboji za 2. světové války. A kdo byl oceněn?

Sestry Danuše Ištoková a Jarmila Špačková, které přežily jako jediné spolu s matkou vyvraždění rodiny a likvidaci části partyzánské skupiny VELA generála J. Koutňáka na Kameňáku u Kyjova na jaře 1945. Jejich popis událostí po 66 letech byl víc jak sugestivní. Stanislav Šmída, účastník domácího odboje ve Vracově, Josef Svoboda, jeden z posledních žijících účastníků odboje v Bohuslavicích u Kyjova a současně synovec Pavla Svobody, který jako vysokoškolák byl 17. listopadu 1939 zatčen gestapem po zavření vysokých škol a po propuštění odešel do zahraniční armády, kde se účastnil zahraničního odboje jako příslušník bombardovací perutě RAF. Právě rodina Svobodových byla jednou z mnoha v Bohuslavicích, které s odbojem spolupracovaly. Posledním oceněným byl Vladimír Rajda, dlouholetý představitel Českého svazu bojovníků za svobodu v Kyjově, který se jako mladý gymnazista stal spolupracovníkem paravýsadku Carbon npor. Františka Bogataje a Clay-Eva Antonína Bartoše.

Druhou akcí se pak stal večerní benefiční koncert VUS Ondráš „Vlčí máky válečným veteránům – Z kraje do kraje“, jenž byl více jak důstojným zakončením tohoto slavnostního dne. Koncertu se zúčastnili nejen váleční veteráni v doprovodu rodinných příslušníků a pozvaných hostů, ale i více jak tři stovky místních občanů. Plný sál Domu kultury tak svým potleskem a vybraným dobrovolným vstupným podpořil projekt Československé obce legionářské „Vlčí máky válečným veteránům“. Poslední dva koncerty 13. dubna v Hustopečích a 20. dubna v Hodoníně zakončí jarní část tohoto projektu. Ten bude pokračovat na podzim ve Znojmě, Rosicích u Brna, Boskovicích a Vyškově.

František Trávníček, foto: Marián Rylko