Téměř dvě stě tisíc korun pro válečné vaterány

18. 11. 2012

Vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš s programem „Vánoční vinšování s Ondrášem“ ve vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého 15. prosince zahájilo již tradiční předvánoční setkání představitelů resortu obrany s válečnými veterány.

V kostele zaznělo čtrnáct svátečních koled a písní, kterými sbor navodil krásnou vánoční atmosféru. Váleční veteráni a další hosté se poté sešli v Domě armády Praha na neformálním předvánočním setkání. Pracovníci Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení pro ně připravili bohaté pohoštění a poté, co se v podvečer dostavil ministr obrany Alexandr Vondra, jsme se stali svědky velmi významné události. Představitelé Československé obce legionářské v čele s jejím předsedou br. Pavlem Budinským a místopředsedou br. Emilem Cigánikem spolu s ředitelem VUS Ondráš pplk. Alešem Krkoškou předali ministru obrany symbolický šek na sumu 195 000 korun. Tato částka byla vybrána při dobrovolné sbírce během společných koncertů VUS Ondráš a ČsOL konaných pod názvem „Vlčí máky pro válečné veterány“. Ministerstvo obrany, kterému byla předána, ji nyní využije na vybavení svých zařízení, jež pečují o válečné veterány. V závěru večera došlo i na chvíli slavnostní – předseda ČsOL br. Pavel Budinský předal ministru obrany Alexandru Vondrovi a řediteli VUS Ondráš pplk. Aleši Krkoškovi Pamětní medaili ČsOL III. stupně. Tím ČsOL ocenila jejich zásluhy v realizaci projektu Péče o válečné veterány.

Text a foto: Ladislav Lenk