Účastníci války v Zálivu, ozvěte se!

18. 11. 2012

Uplynulo již celých dvacet let od okamžiku, kdy se v roce 1991 vrátili domů českoslovenští vojáci, kteří se účastnili válečných operacích spojeneckých vojsk Pouštní štít a Pouštní bouře na území Saudské Arábie, Kuvajtu a Iráku ve válce v Zálivu.

Poté, co se nám ve vlasti z nejrůznějších důvodu dostalo dosti chladného přijetí, převážná většina z nás se rozloučila s armádou a dodnes se nepodařilo dosáhnout toho, abychom se někde všichni sešli, společně zavzpomínali a připomněli veřejnosti, že jsme prvními čs. vojáky, kteří po roce 1945 byli vysláni do skutečné války.

Proto dnes Čs. obec legionářská přichází s iniciativou zorganizovat podobné setkání. Bohužel však o sobě nevíme, většina příslušníků protichemické jednotky se mezi sebou nestýká, neexistuje ani databáze adres jejích příslušníků

Obracím se proto na všechny čs. účastníky války v Zálivu s výzvou: Ozvěte se a dodejte na sebe spojení! Snad se podaří nás všechny propojit, případně se i setkat.

Místopředseda ČsOL plk. MUDr. Jindřich Sitta, účastník války v Zálivu, zdravotnický odřad čs. protichemického praporu

Kontakt: sekretariat@obeclegionarska.cz

Telefon: pí Dana Nosková 734 315 614