V Dolním Skrýchově se opět sejdou střelci

18. 11. 2012

Československá obec legionářská – Jednota br. Stanislava Berana Jindřichův Hradec ve spolupráci s 44. lehkým motorizovaným praporem a Klubem vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec pořádá i letos tradiční střeleckou soutěž.

III. ročník Memoriálu mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka je střeleckou soutěží tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě z 9mm pistole vz. 82 a ze samopalu vz. 58 organizovanou ve třech kategoriích: členové ČsOL a váleční veteráni, příslušníci ozbrojených sil a střeleckých klubů a pozvaní hosté. Soutěž se koná 8. října letošního roku na střelnici AVZO Břeskáč v Dolním Skrýchově u Jindřichova Hradce.

Podrobnosti, včetně přihlášky, naleznete v příloze.

Ladislav Lenk