V Dolním Skrýchově se zase střílelo

18. 11. 2012

Opět po roce, v sobotu 8. října 2011, se na střelnici AVZO Trefa Břeskáč v Dolním Skrýchově u Jindřichova Hradce konal již III. ročník střelecké soutěže družstev a jednotlivců ve střelbě z armádních zbraní – „Memoriál mjr. i. m. Bohumila Vávrů a ppor. i. m. Václava Martínka“, novodobých veteránů, kteří pocházeli z okresu Jindřichův Hradec a zahynuli v průběhu zahraničních misí.

Soutěže, organizované Československou obcí legionářskou – Jednotou ČsOL br. Stanislava Berana z Jindřichova Hradce při příležitosti 67. výročí karpatsko-dukelské operace, se zúčastnilo celkem 20 tříčlenných družstev, která změřila své střelecké umění v kategoriích „Veteráni“, „Ozbrojené síly, sbory a střelecké kluby“ a „Hosté“. Při úvodním nástupu zástupce jednoty ČsOL připomněl účastníkům historii bojů československých jednotek v průběhu karpatsko-dukelské operace. Poté následovala minuta ticha k uctění památky obou novodobých veteránů, po nichž je soutěž pojmenována.

Družstva soutěžila ve dvou disciplinách. První disciplínou byla střelba z pistole vz. 75 na terč nekrytě ležící figury s kruhy ve vzdálenosti 25 m. Druhá, náročnější, disciplína představovala střelbu vleže, vstoje a vkleče ze samopalu vz. 58 na redukovaný terč nekrytě ležící figury s kruhy umístěný ve vzdálenosti 50 m.  

V kategorii „Veteráni“ se nejúspěšnějším družstvem stalo družstvo válečných veteránů z Liberce ve složení: pplk. v zál. Karel Krátký, pplk. v zál. Jaroslav Procházka a des. Petr Maleninský. V kategorii „Ozbrojené síly, sbory a střelecké kluby“ zvítězilo družstvo 44. lehkého motorizovaného praporu z J. Hradce ve složení: npor. Lubomír Erhart, npor. Štefan Vališík a rtm. Jaroslav Janko. V kategorii „Hosté“ dosáhlo nejlepšího výsledku družstvo Hosté „A“ ve složení: Marcela Ludvíková, Zdeňka Sedláčková a Viktor Šinkovec. Nejlepším jednotlivcem ve střelbě z pistole se stal pplk. v zál. Karel Krátký nástřelem 99 bodů ze sta možných a ze samopalu pplk. Karel Kadela nástřelem 261 bodů z tři sta možných.

Účastníci soutěže, kteří se umístili v jednotlivých kategoriích a disciplínách na 1. – 3. místě, obdrželi poháry, medaile, diplomy a věcné ceny. Uspořádání této soutěže by nebylo možné bez finančních sponzorských darů. Organizátoři proto tímto děkují sponzorům: Ministerstvu obrany ČR, Jihočeskému kraji, Městu Jindřichův Hradec, Československé obci legionářské, Františku Dočekalovi z firmy JH-Trans Service a Radku Novákovi, majiteli firmy Zednictví Radek Novák. Organizátoři děkují rovněž veliteli jindřichohradeckého 44. lehkého motorizovaného praporu za zapůjčení samopalů a jeho příslušníkům za pomoc při organizaci soutěže. Poděkování patří také všem členům Jednoty ČsOL br. Stanislava Berana a Klubu vojáků v záloze při ÚVS J. Hradec, kteří byli ochotni zapůjčit své soukromé pistole na soutěž.

Text: Petr Pokovba, foto: Michael Šafránek