V Mladé Boleslavi uctíme památku hrdinů

18. 11. 2012

Mladá Boleslav je jedním z mála měst u nás, kde se každoročně připomíná osudné datum našich dějin – 15. březen 1939. Den, kdy zbytky okleštěného československého státu okupovala nacistická vojska a současně začal boj statečných lidí, kteří se s tím odmítli smířit.

A to je důvod, proč zde jednota ČsOL Mladá Boleslav pořádá v neděli 13. března pietní vzpomínku, jejímž cílem je připomenout široké veřejnosti nejen tyto historické události, ale také osudy odbojářů z organizace Obrana národa. Ta vznikla záhy po okupaci Čech a Moravy a u jejího zrodu stáli i čs. legionáři, konkrétně generálové Sergěj Jan Ingr a Sergej Vojcechovský. V Mladé Boleslavi pak v čele této organizace figuroval italský legionář Josef Botka, jehož po zatčení nahradil mjr. pěchoty Josef Fryml.

Nejen těmto osobnostem, ale také všem dalším, kteří se statečně postavili nacistické hrůzovládě, bude 13. března věnována tato pietní vzpomínková akce. Proto na ni tímto zveme.

Další podrobnosti v přiložené pozvánce.

Ladislav Lenk