Valtické poděkování válečným veteránům

18. 11. 2012

Posluchači naplněný farní kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Valticích nepochybně zažil velký den. Československá obec legionářská zde 29. dubna v rámci projektu Růže pro válečné veterány uspořádala koncert barokní a duchovní hudby světoznámých skladatelů i interpretů.

Na úvod rozezvučela varhany mezinárodně uznávaná umělkyně Daniela Valtová-Kosinová. Koncert byl věnován jako poděkování všem válečným veteránům 2. světové války, kteří sem přijeli z Břeclavska, Brna, Znojemska i Hodonínska, ale i z Prahy. Ti vyslechli mistrná díla J. S. Bacha, G. Pucciniho, G. F. Handela a dalších skladatelů, jejichž hudbu nádherně dokreslil mezzosoprán Jarmily Kosinové a mistra Jurije Kruglova, sólisty Státní opery Praha. Barokní hudba se svým zvláštním koloritem, který dokáže vytvořit jen soustava jazýčkových píšťal unášená vzduchem a preludováním mistrných rukou, je jedinečná. Stejně jako barokní dílo sochaře Matyáše Brauna.

Koncerty z projektu Růže pro válečné veterány jsou pořádány od roku 2009 na počest těch, kteří v boji tvořili naše moderní dějiny. I proto jsou organizovány Československou obcí legionářskou pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Dubnový valtický koncert zastřešil dokonce Mons. Dominik Duka, který v pozdravném dopise zdůraznil: „Veteráni musí v naší paměti zůstat a nikdy na ně nesmíme zapomenout. Jejich nasazení, jejich oběti a boje za svobodu vlasti jsou příkladem hodným následování.“ Hejtman Michal Hašek účastníkům koncertu mj. napsal: „Jen díky těmto mužům a ženám žijeme již 66 let v míru, který mnozí z nás ani nedoceňují. Nikdy nesmíme zapomenout, že tento mírový čas nám přinesli stateční bojovníci, kteří nasadili své životy za svobodu národa a naši budoucnost.“

Na závěr koncertu promluvil místopředseda ČsOL Jindřich Sitta. Zdůraznil, že projekt Růže pro válečné veterány je cyklem koncertů připomínajících naše předky, kteří v průběhu 20. století několikrát za sebou museli přijmout výzvu, zda jít a bojovat za svobodu a demokracii, riskovat své zdraví a životy, nebo zůstat doma a přijmout apaticky vývoj událostí, tak jak je nalinkovali politici světa. „Připomínáme si zde válečné veterány, kteří bojovali na všech frontách 2. světové války za svobodu naší republiky, připomínáme si válečné veterány z dob 1. světové války v letech 1914–1918. Připomínáme si československé legionáře, kteří vytvořili ve Francii, Itálii a Rusku vojenské jednotky pod vrchním velením pozdějšího prvního prezidenta Tomáše G. Masaryka, ale také válečné veterány, účastníky zahraničních misí Armády České republiky po roce 1990. ČsOL tak dává jasně najevo svůj postoj k těmto lidem,“ řekl Jindřich Sitta.

Valtický koncert byl úspěšný také díky všem jeho organizátorům z řad terénních pracovníků projektu Péče o válečné veterány a členů jednoty ČsOL Valtice a zanechal v posluchačích na jižní Moravě mimořádný umělecký zážitek.

Jan Bořický, foto: Jitka Fortelná