Vánoční besídky se konaly i v Ústeckém kraji

18. 11. 2012

Dvě krásné vánoční besídky s válečnými veterány se konaly letos rovněž v Ústeckém kraji. Na jejich zdárném průběhu měli zasluhu především členové ČsOL a také terénní pracovníci projektu Péče o válečné veterány.

První z besídek se 2. prosince konala v Žatci. Akce, kterou organizoval terénní pracovník projektu Péče o válečné veterány br. A. Vaněk, se zúčastnilo dvacet osm válečných veteránů. Na další besídce, tentokát v Litoměřicích 7. prosince, se sešlo dvacet válečných veteránů a spolu s nimi i předseda Jednoty ČsOL Ústí Labem br. J. Novák, předseda jednoty ČsOL Litoměřice br. V. Kuchyňka a další hosté včetně zástupců kanceláře hejtmanky Ústeckého kraje a KVV Ústeckého kraje. Během této besídky se uskutečnilo vyhodnocení projektu Péče o válečné veterány krajským korodinátorem tohoto projektu a pěknou tečku za vydařenou akcí učinil smyčcový umělecký sbor Základní umělecké školy Litoměřice.

Pavel Kucler, krajský koordinátor projektu POVV