VIII. celorepublikové setkání bývalých vojenských pozorovatelů OSN/OBSE

18. 11. 2012

Krajská organizace SVV ČR a Jednota ČsOL Středočeského kraje si vás dovolují pozvat na již tradiční VIII. setkání bývalých vojenských pozorovatelů a jejich přátel.

Jako obvykle se sejdeme v Komorním Hrádku v termínu 14. – 15. 10. 2011. Program je uveden v příloze. Ubytování bude zabezpečeno v objektu Školicího střediska MO ČR v Komorním Hrádku, případně na ubytovně v Benešově. Cena za ubytování je 150 – 200 Kč (podle platných tarifů Správy voj. bytového fondu.) Pokud budete požadovat ubytování pro sebe a své partnerky(ry), zašlete laskavě údaje, které jsou požadovány vojenskou správou, tj. hodnost, jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště a číslo OP, na email keram.m@seznam.cz. K finančnímu pokrytí akce máme sice určité finanční zdroje, přesto budeme vybírat od příchozích poplatek – předpokládáme 150 Kč na osobu (podle počtu účastníků).

Byli bychom rádi, kdybychom závazné přihlášky obdrželi do 30. 9. 2011, aby bylo možné konkrétně dojednat logistické zabezpečení (především ubytování) s náčelníkem ŠVS MO. Kontakt na organizátory je uveden v pozvánce (viz příloha). Vzhledem k období dovolených doporučujeme kontakt emailem.

Za pořadatele:

pplk. v zál. Ing. Miroslav Marek, keram.m@seznam.cz, tel 606311686

pplk. v zál. RSDr. Stanislav Švidek, svidek.stan@seznam.cz, tel 732614941