Vlčí máky válečným veteránům

18. 11. 2012

Vlčí mák je mezinárodním symbolem Dne válečných veteránů a Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Vojenským uměleckým souborem ONDRÁŠ v rámci projektu Péče o válečné veterány v letošním roce pokračuje v organizaci benefičních koncertů a tanečních vystoupení VUS ONDRÁŠ pod souhrnným názvem „Vlčí máky válečným veteránům“.

V jedenácti městech Jihomoravského kraje od Lužic u Hodonína, přes Velké Bílovice, Strážnici, Hustopeče u Brna, Hodonín, Kyjov, Znojmo, Rosice u Brna, Boskovice až do Vyškova se od 15. února do 10. listopadu rozezní taneční či cimbálová hudba celkem tří hudebních pořadů. Ve všech vybraných městech doposud žijí váleční veteráni nebo se zde narodili významní představitelé domácího či zahraničního odboje za 2. světové války.

Po dvě dopoledne to budou pořady pro žáky místních základních škol, a to „Zatoulané pohádky“ a „Rande naslepo“. Večer pak v místních domech kultury zazní tóny cimbálové muziky a vystoupí taneční soubor s benefičním pořadem věnovaným válečným veteránům pod názvem „Z kraje do kraje“. Během těchto koncertů se předpokládá účast více jak 20 000 diváků na skoro 50 vystoupeních. Vrcholem pak bude „Vánoční vinšování s Ondrášem“ ve Velkých Bílovicích 21. prosince 2011, kde proběhne vyhodnocení celé benefiční sbírky roku 2011 a předání symbolických šeků s vybraným dobrovolným vstupným. Výtěžek těchto benefičních vystoupení bude opět určen na dovybavení domovů pro válečné veterány.

Svou záštitu nad tímto rozsáhlým projektem ve prospěch válečných veteránů převzal hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a taktéž představitelé jednotlivých spolupracujících obcí.

Benefiční koncerty VUS ONDRÁŠ „Vlčí máky válečným veteránům – Z kraje do kraje 2011“ se uskuteční v Lužici u Hodonína 15. února, ve Velkých Bílovicích 16. února, ve Strážnici 2. března, v Kyjově 22. března, v Hustopečích u Brna 13. dubna, v Hodoníně 20. dubna, ve Znojmě 7. září, v Rosicích u Brna 19. října, v Boskovicích 2. listopadu a ve Vyškově 9. listopadu. „Vánoční vinšování s Ondrášem“ je naplánováno na 20. prosince v Hodoníně a na 21. prosince ve Velkých Bílovicích.

Všechny pořady začínají v 19.00 hodin s výjimkou Strážnice – zde v 19.30 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Text a foto: František Trávníček