Vymazat je z mapy světa se nacistům stejně nepodařilo

18. 11. 2012

Lidice a Ležáky. Dvě obce, které měly poté, co byl díky hrdinství čs. zahraničních vojáků proveden atentát na  zastupujícího říšského protektora R. Heydricha, navždy zmizet z mapy světa. Nepodařilo se. Jejich tragický osud si totiž i dnes, 69 let od okamžiku, kdy byly vypáleny a srovnány se zemí, připomínají nejen obyvatelé našeho státu, ale i světová veřejnost.

Lidice za svůj tragický osud vlastně vůbec nemohly. Na základě vykonstruovaného obvinění, že se v Lidicích ukrývají osoby a zbraně spojené s provedením atentátu, nařídil K. H. Frank tuto krásnou a životem kypící středočeskou obec zlikvidovat a vymazat z mapy světa. Výsledek? Na zahradě Horákového statku v Lidicích bylo 10. června 1942 zastřeleno 173 lidických mužů. Ženy byly poslány do koncentračního tábora v Ravensbrükenu a děti, kromě těch, které měly být poněmčeny, skončily otráveny výfukovými plyny ve speciálně upravených autech ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu. Z 503 obyvatel Lidic bylo zabito nebo zahynulo v koncentračních táborech 340 lidí, z toho 190 mužů, 60 žen a 88 dětí. Po skončení války se zpátky domů vrátilo 143 lidických žen a po dvouletém pátrání i 17 dětí.

A Ležáky? Jejich obyvatelé se zapojili do domácího odboje a po vysazení paradesantní skupiny Silver A odtud začala udržovat spojení s Londýnem vysílačka Libuše,kterou obsluhoval člen skupiny Silver A J. Potůček. Nejprve vysílala ze strojovny lomu Hluboká u Dachova, v těsném sousedství Ležáků, na konci května 1942 z ležáckého mlýna Jindřicha Švandy. A to byl důvod pro nacistickou pomstu. Ve středu 24. června 1942 ráno vyjela od pardubické služebny gestapa kolona aut. Gestapáci shromáždili osoby žijící v Ležákách v nedalekém lomu, byly přivezeny také děti ze školy ve Včelákově a ve Skutči a společně byli všichni odvezeni do Pardubic. Domy v obci byly vyrabovány a zapáleny. Ještě téhož večera nacisté zavraždili na popravišti Zámeček v Pardubičkách 34 obyvatel Ležáků. Dalších sedm obyvatel Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů zastřelili nacisté 25. června a 2. července 1942. Jedenáct ležáckých dětí našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu.

Tragické události, které se odehrály právě před 69 lety, jsme si v minulých dnech připomněli při pietních aktech jak v Lidicích, tak i v Ležákách. Za Čs. obec legionářskou se jich zúčastnil předseda ČsOL br. Pavel Budinský, v Ležákách pak také čestný předseda ČsOL armádní generál Tomáš Sedláček. Ten zde vystoupil s projevem, který několik stovek účastníků pietního aktu ocenilo bouřlivým potleskem. Zejména za upřímnost, s jakou ocenil hrdinství čs. parašutistů a rovněž lidí, kteří je zde s vědomím ohrožení vlastního života podporovali a odvážně se zapojili do domácího odboje.

Text a foto: Ladislav Lenk