Výstava legionárskych malieb v Senci

18. 11. 2012

V pondelok 7. novembra 2011 sa za účasti ministra obrany Slovenskej republiky Ľubomíra Galka uskutočnila v Senci v reprezentačných priestoroch Hotelu Relax vernisáž výstavy obrazov ruských legionárov, ktoré vznikli v Rusku.

Výstavu obrazov z majetku Františka Vanča, syna ruského legionára, príslušníka 7. pešieho pluku „Tatranského“, pripravil brat Miroslav Bilský z jednoty ČsOL Senec a predsedu Klubu vojenskej histórie Tatranci. Na samotnej vernisáži sa nezúčastnilo veľa návštevníkov, ale keďže bude výstava v priestoroch tohto hojne navštevovaného hotela až do januára 2012, iste si ju zo záujmom prezrú mnohí hostia, ktorí toto relaxačné zariadenie na Slnečných jazerách v Senci navštívia.

O vzniku umeleckých diel stručne poinformoval M. Bilský. Po prehliadke obrazov si prítomní so záujmom pozreli aj krátky dokumentárny film o vzniku a pôsobení légií v Rusku. S légiami sa spája mnoho zaujímavostí. Okrem iného českí a slovenskí príslušníci nášho zahraničného vojska dokázali, že nie vždy platí latinské príslovie „Inter arma silent Musae“ (Medzi zbraniami múzy mlčia, resp. vo vojnových konfliktoch sa umeniu nedarí). Naši legionári obstáli v bojoch, ale venovali sa, ak im to pomery umožnili, aj umeniu – hrali divadlá, vydávali noviny a časopisy, maľovali, usporadúvali koncerty atď.

Text a foto: Ferdinand Vrábel