Významné osobnosti nám vyjadřují podporu

18. 11. 2012

Poté, co se v Národním památníku v Praze na Vítkově 4. června uskutečnil V. manifestační sněm ČsOL, informoval znovuzvolený předseda ČsOL br. Pavel Budinský dopisem všechny pozvané hosty, kteří se z jakýchkoli důvodů nemohli sněmu zúčastnit, o jeho průběhu a výsledcích.

Ve svém dopise zdůraznil, že V. manifestační sněm ČsOL navázal na tradici manifestačních sněmů obce legionářské, kdy první tři se konaly za první republiky a čtvrtý a poslední pak v roce 1947. I tentokrát šlo o to veřejně deklarovat jednotu a sílu obce legionářské a současně se přihlásit k ideálům zakladatelů našeho státu, idejím, za něž bojovali čs. legionáři na frontách 1. světové války, ale také ti, kteří se postavili se zbraní v ruce fašistickému Německu v době 2. světové války. ČsOL se tak stává jedinou organizací, která vytváří svorník mezi minulostí, přítomností a budoucností boje za svobodu a demokracii v našem státě.

Předseda ČsOL dále informoval o volbě nových orgánů ČsOL a o dalším zaměření činnosti obce. „Tímto Vám chci především sdělit, že Československá obec legionářská svým historickým V. manifestačním sněmem zahájila proces, kdy se chce ve své činnosti vrátit k myšlenkám a ideálům, jež stály u jejího založení před devadesáti lety v roce 1921. Byl bych velmi rád, kdybyste nám v tomto duchu zachovali přízeň a podporu,“ napsal v dopise Pavel Budinský.

Nyní přicházejí do ústředí ČsOL odpovědi na tento dopis:

„Vážený pane předsedo, obdržel jsem Váš dopis, v němž mě informujete o průběhu V. manifestačního sněmu Československé obce legionářské a volbě nového vedení. Věřte, že si Vaší činnosti pro stát a demokracii velmi vážím a vysoce ji oceňuji. Vážený pane předsedo, za Vaši informaci Vám děkuji a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší další činnosti,“ napsal ve své odpovědi předseda vlády České republiky Petr Nečas.

Velmi upřímné stanovisko vyjádřil ve svém dopise také Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský: „Vážený pane předsedo, děkuji Vám srdečně za dopis, ve kterém oznamujete uskutečnění V. manifestačního sněmu ČsOL, jehož záměrem bylo navázat na tradici manifestačních sněmů obce legionářské z dřívějších dob. Blahopřeji Vám ke zvolení předsedou obce legionářské, blahopřeji i ostatním zvoleným do funkcí obce. Jsem rád, že se chcete ve své činnosti vrátit k myšlenkám a ideálům, které stály u založení Československé obce legionářské před devadesáti lety, a v tomto duchu Vám rád vyjadřuji svou podporu. Vám a všem členům obce legionářské posílám své požehnání.“

Připravil: Ladislav Lenk