Základní škola Valtice děkuje za krásné prožitky

18. 11. 2012

Naší Základní škole ve Valticích, okres Břeclav, byla vaší místní organizací ČsOL nabídnuta účast na jí organizovaných akcích během letošního podzimu.

Šlo o Zborovský závod branné zdatnosti 12. října 2011 a o zájezd pořádáný v rámci projektu Péče o válečné veterány 2. prosince 2011 pro naši 9. třídu spolu s vašimi veterány k památníku ostravské operace v Hrabyni. Obě akce byly kvalitně zorganizovány a účast na nich byla pro naše žáky velice přínosná včetně osobních kontaktů s veterány 2. světové války. Účasti našich družstev ve Zborovském závodu branné zdatnosti i přítomnosti naší 9. třídy v památníku v Hrabyni a osobních setkání s generálem Alexandrem Beerem, plukovníkem Janem Hronkem, Vlastou Jakubovou a Janem Novenkem si velmi ceníme. Děkujeme vám za nabídku, organizaci těchto akcí a spolupráci. Zůstáváme s přátelským pozdravem.

Mgr. Michal Hyčka, ředitel školy a Mgr. Miroslav Štěpanuk, třídní učitel 9. třídy