Zástupcovia ČsOL sa zúčastnili na Valnom zhromaždeniu Spoločnosti M. R. Štefánika

18. 11. 2012

V sobotu 15. októbra 2011 sa v Piešťanoch uskutočnilo už XXI. Valné zhromaždenie Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika.

Za Československú obec legionársku sa zúčastnili brat František Trávníček (Jednota ČsOL Valtice) a brat Ferdinand Vrábel (Jednota ČsOL Český Brod). Obaja predstavitelia predstavili prítomným krátku históriu, súčasnú činnosť ČsOL s dôrazom na jej projekty, ako sú „Legie 100“, „Krev legionáře“, ale aj ďalšie aktivity. V rámci predstavenia projektu „Legie 100“ prítomní členovia obce zdôraznili, že ČsOL má záujem pri spomienkach na významnú dobu pred sto rokmi, keď sa rozhodovalo aj o budúcich osudoch Čechov a  Slovákov, ktorí spoločne bojovali za svoju slobodu a spoločný štát, Československú republiku, všestranne spolupracovať aj so Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika, vymieňať si navzájom informácie a publikácie, ako aj zúčastňovať sa na jej akciách. A naopak privítať na našich podujatiach aj predstaviteľov Spoločnosti M. R. Štefánika. Brat F. Trávníček ponúkol aj možnosť prednášok a besied pre kluby spoločnosti, čo môže prispieť k propagácii čs. légií. Zároveň pozval členov spoločnosti na plánované akcie v Juhomoravskom kraji.

Ferdinand Vrábel, člen Jednoty ČsOL Český Brod, foto: archiv