800 888 945: bezplatná informační linka o historii čs. legií

20. 1. 2014

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR v dubnu letošního roku  zřídila a postupně uvedla do provozu informační linku, na kterou se mohou obracet všichni občané s dotazy týkajícími se historie čs. legií, jejich předků – legionářů atd.

V rámci široké publicity o činnosti ČsOL na jejích webových stránkách a rozšíření propagace některých projektů jejích projektů předpokládáme, a již jsme také zaznamenali, narůstající zájem občanů o činnost našich legií v období 1. sv. války. Abychom byli schopni na tyto žádosti pružně reagovat, zřídila Československá obec legionářská bezplatnou zelenou telefonní linku a jejího operátora.

Cílem projektu je formou provozování bezplatné informační linky na čísle 800 888 945 odpovídat zájemcům telefonické a e-mailové dotazy k činnosti našich legií a informovat tak o jejich přínosu pro vznik a rozvoj samostatného čs. státu a přispívat k obnovení národní hrdosti, vlastenectví, demokratických a bojových tradic spojených s československými legiemi.

Provozování bezplatné linky zajišťuje  každodenně pracovník ČsOL, který reaguje na dotazy a připomínky občanů. Pokud nebude znát odpovědi, obrátí se na odborníky – historiky z řad členů obce či dalších institucí. Pracovník sídlí v budově ČsOL, tedy v hotelu Legie, v Sokolské ulici 33 v Praze 2, o víkendech je dosažitelný na mobilním telefonu a na e-mailu legie100@obeclegionarska.cz

Ladislav Lenk za přispění Jiřího Charfreitaga