2013

Královéhradecký kraj významně přispěl k péči o válečné veterány

05. února 2014 2013

Královéhradecký kraj poskytl ČsOL v roce 2013 na projekt Péče o válečné veterány. významnou finanční podporu ve výši 20 tisíc korun na zabezpečení účasti válečných veteránů na pietních akcích a jejich setkáních s veřejností a mládeží a na zajištění živ...

800 888 945: bezplatná informační linka o historii čs. legií

20. ledna 2014 2013

Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR v dubnu letošního roku  zřídila a postupně uvedla do provozu informační linku, na kterou se mohou obracet všichni občané s dotazy týkajícími se historie čs. legií, jejich předků – le...

PF 2014

21. prosince 2013 2013

Projekt ČsOL Péče o válečné veterány za rok 2013 vyhodnocen

05. prosince 2013 2013

V Domě armády Praha se ve středu 4. prosince uskutečnilo vyhodnocení realizace projektu ČsOL Péče o válečné veterány za rok 2013. Vedoucí projektu Petr Hozlár na něm přivítal nejen pracovníky samotného projektu, ale především pak další významné hosty – náměstkyni m...

Vláda ČR významně podpořila a zaštítila projekt Legie 100

05. prosince 2013 2013

Vláda České republiky se na svém jednání 27. listopadu 2013 zabývala projektem Legie 100. O výsledcích jednání pak na tiskové konferenci v pátek 29. listopadu informoval ministr obrany Vlastimil Picek, který oznámil, že ministerstvo obrany se do projektu plně zapojí, stejně j...

Konference ČsOL „Československé legie v boji za samostatný stát a jejich odkaz v 21. století“

27. listopadu 2013 2013

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2013 se v hotelu Legie v Praze, sídle Československé obce legionářské, uskutečnila první odborná konference pořádaná pod záštitou projektu Legie 100 a ČsOL s mezinárodní účastí.

Br. Jindřich Sitta byl oceněn náčelníkem Vojenské kanceláře prezidenta republiky

27. listopadu 2013 2013

Celkem patnáct osob včetně nejvyšších představitelů resortu obrany 21. listopadu 2013 převzalo Záslužné kříže náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

V Bruntále odhalili pamětní desku a předali ocenění ČsOL

27. listopadu 2013 2013

Bruntál byl v roce 1938 městem s německou většinou obyvatel. Vedle českých státních úředníků, policie, četnictva a Stráže obrany státu je v Bruntále od poloviny roku 1937 prapor a od ledna 1938 pak celý 34. pěší pluk střelce Jana Čapka. Tito všichni stojí na ...

XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby

20. listopadu 2013 2013

Dne 23. října 2013 se v Moskvě uskutečnilo XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby vytvořené podle článku 7 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné péči o válečné hroby ze dne 15. dubna 1999.

Od vzniku brigády Jana Žižky z Trocnova letos uplynulo 70 let

20. listopadu 2013 2013

Dne 26. října 1943 vznikla na území bývalé Jugoslávie Československá brigáda Jana Žižky z Trocnova. Vznikla tam, kde byla soustředěna česká menšina – v severním Chorvatsku Slavonii.

Také v Novém Jičíně uctili památku obětí světových válek

20. listopadu 2013 2013

V pondělí dne 11. listopadu 2013 v Novém Jičíně stejně jako v dalších městech a obcích České republiky byly položeny kytice u památníků obětem válek a pomníků padlých z první a druhé světové války. Tento den patří všem, kteří položili svůj život pro ...

Památku válečných veteránů uctili rovněž v Opavě

20. listopadu 2013 2013

Jedenáctý listopadový den se vojáci 53. brigády průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky, 532. praporu elektronického boje, představitelé statutárního města Opavy, členové Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu, Matice slezské a o...