Projekt ČsOL Péče o válečné veterány za rok 2013 vyhodnocen

5. 12. 2013

V Domě armády Praha se ve středu 4. prosince uskutečnilo vyhodnocení realizace projektu ČsOL Péče o válečné veterány za rok 2013. Vedoucí projektu Petr Hozlár na něm přivítal nejen pracovníky samotného projektu, ale především pak další významné hosty – náměstkyni ministra obrany pro personalistiku Lenku Ptáčkovou Melicharovou, zástupce ředitelky odboru péče o válečné veterány Milana Bachana, pracovníky tohoto odboru a samozřejmě i prvního místopředsedu ČsOL Jindřicha Sittu, který za Předsednictvo RV ČsOL za celý projekt zodpovídá.

Z úvodního vystoupení vedoucího projektu pak vyplynulo, že Československá obec legionářská v rámci projektu POVV od počátku letošního roku pečovala o 1366 válečných veteránů. Žel, v důsledků úmrtí jich k 1. prosinci 2013 zbylo 1186. O veterány se staralo 21 terénních pracovníků a 14 krajských koordinátorů projektu, kteří je po celý rok osobně navštěvovali. Zde dodejme, že tato pomoc je mimořádně důležitá již jen s ohledem na věk válečných veteránů: nejmladším dvěma je 78 let, nejstaršímu pak 105 let a největší počet představují váleční veteráni ve věku 85 – 90 let. Podle Petra Hozlára je nejcennější devizou projektu osobní nasazení terénních pracovníků, kteří se veteránům věnují i nad rámec pracovní smlouvy, bez ohledu na čas. Někdy se doslova stávají příslušníky rodin válečných veteránů, kteří v nich vidí přátele, kteří jim pomohou kdykoli a s čímkoli.

To také ocenila ve svém vystoupení náměstkyně ministra obrany Lenka Ptáčková Melicharová. „Vám všem patří velké poděkování. Nebýt vás, vašeho osobního kontaktu, život mnohých válečných veteránů by byl nesnadný,“ prohlásila na adresu terénních pracovníků projektu. Dodala, že si je vědoma určitých problémů souvisejících s každoročním výběrových řízením na realizaci projektu POVV v dalším roce. Přítomné přesto ujistila, že resort obrany s terénními pracovníky počítá i v dalších letech.

Rovněž Jindřich Sitta snahu všech, kteří se na projektu POVV v letošním roce podíleli, vysoce ohodnotil: „Již čtvrtým rokem děláte tuto práci a já mohu s potěšením konstatovat, že to není pro vás rutina. Stále platí to, co jsme si řekli už první rok – že do toho dáme něco ze sebe, něco ze svého srdce. Letos se nám podařilo projekt obohatit, neboť už to nejsou čtyři návštěvy válečného veterána, už je to pět návštěv za rok. Navíc jste vložili do projektu další desítky, možná i i stovky svých dobrovolných návštěv u válečných veteránů, které vám nikdy nikdo nezaplatí. Za to všechno vám chci jménem vedení Československé obce legionářské se srdce poděkovat.“

Projekt Péče o válečné veterány 2013 skončí posledním dnem roku. O tom, zda bude pokračovat i v roce příštím a zda jej opět bude realizovat Československá obce legionářská, se rozhoduje právě v těchto a příštích dnech. Věřme, že ve prospěch více než tisícovky žijících válečných hrdinů.

Text a foto: Ladislav Lenk