V Bruntále odhalili pamětní desku a předali ocenění ČsOL

27. 11. 2013

Bruntál byl v roce 1938 městem s německou většinou obyvatel. Vedle českých státních úředníků, policie, četnictva a Stráže obrany státu je v Bruntále od poloviny roku 1937 prapor a od ledna 1938 pak celý 34. pěší pluk střelce Jana Čapka. Tito všichni stojí na straně Československé republiky a ochraně státu i ve dnech 24. až 26. září 1938.

V Bruntále totiž dochází po tři noci k útokům na služebny i ubytovny všech těchto složek ze strany německých polovojenských gard. Došlo k poškození řady objektů ve městě i zranění osob na obou stranách. Povstání německých vzbouřenců je potlačeno a končí vyhlášením všeobecné mobilizace v ČSR. Vedle vojenských složek se přidali k ochráncům objektů i čeští a němečtí úředníci. O těchto událostech podává svědectví i tehdejší hejtman v Bruntále Jan Brothánek ve své zprávě „Poslední rok v československém Bruntále 1938“.

Na paměť těchto událostí byla v budově Městského úřadu dne 11. 11. 2013 odhalena pamětní deska obráncům Okresního úřadu Bruntál v září 1938 a v upomínku 34. pěšího pluku střelce Jana Čapka.

Poté přijal starosta města Petr Rys válečné veterány a členy Jednoty ČsOL Bruntál. Vedle morálního uznání v projevu starosty města došlo i k předání ocenění od Československé obce legionářské. Pamětní medaili III. stupně obdržela Jarmila Pëslová, čestné uznání za zásluhy o obnovu a šíření legionářských tradic získala Katarina Dániová a Pamětní minci ČsOL obdržel Petr Beck. Ocenění předal předseda Jednoty ČsOL Bruntál br. Antonín Zgažar.

Text a foto: Pavel Rapušák, Jednota ČsOL Bruntál