XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby

20. 11. 2013

Dne 23. října 2013 se v Moskvě uskutečnilo XI. zasedání Česko-ruské společné mezivládní komise pro válečné hroby vytvořené podle článku 7 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné péči o válečné hroby ze dne 15. dubna 1999.

Českou delegaci vedla předsedkyně české části komise náměstkyně ministra obrany ČR Lenka Ptáčková Melicharová, ruskou zástupce předsedy ruské části komise ředitel Ruského státního vojenského historicko-kulturního centra při Vládě Ruské federace Vjačeslav Vasiljevič Fetisov. Jednání se zúčastnil rovněž první místopředseda Československé obce legionářské Jindřich Sitta.

Strany si během jednání vyměnily informace o plnění Dohody a o změnách v legislativě obou zemí v oblasti péče o válečné hroby a obě vyjádřily spokojenost s vykonanou prací v této oblasti.

Česká strana ocenila zejména průběh výstavby a organizaci slavnostního odhalení pomníku čs. legionářů v Kunguru, výstavbu pomníků ve Věrchnim Uslonu u Kazaně a v Polovině v Irkutské oblasti a efektivní komunikaci s MO RF prostřednictvím jejich zástupce na Velvyslanectví RF v Praze.  

K vyřešení složité situace s ustanovením památníku padlým čs. legionářům v Samaře česká strana navrhla kompromisní řešení. Spočívá v tom, že každá ze stran navrhne do konce roku 2013 dvě až tři alternativní lokality pro jeho umístění s tím, že pomník bude postaven na společně dohodnuté variantě umístění do konce dubna 2014.

Ke zefektivnění spolupráce v oblasti výstavby a rekonstrukce českých válečných hrobů na území RF se strany dohodly na uskutečnění společné rekognoskační cesty v místech jejich plánované výstavby do následujícího zasedání komise. Dále se dohodly na zahájení výstavby českých válečných hrobů v Penze, Syzrani, Nižněudinsku, Kansku, Novokujbyševsku, Uljanovsku a Irkutsku do konce roku 2014.

V návaznosti na závěry obsažené v protokolu z 10. zasedání komise se ruská strana zavázala provést renovaci válečných hrobů čs. legionářů na Mořském hřbitově ve Vladivostoku na své náklady do konce roku 2014.

Ruská strana také poděkovala české straně za péči o ruské (sovětské) válečné hroby na území ČR a informovala české partnery o úplném a zdárném zakončení rekonstrukce sovětských válečných hrobů na Olšanském hřbitově v Praze.

Příští zasedání komise je naplánováno na červen 2014 v ČR.

Připravil: Ladislav Lenk, foto: Tomáš Zipfel, vojenský přidělenec ČR v RF