Královéhradecký kraj významně přispěl k péči o válečné veterány

5. 2. 2014

Královéhradecký kraj poskytl ČsOL v roce 2013 na projekt Péče o válečné veterány. významnou finanční podporu ve výši 20 tisíc korun na zabezpečení účasti válečných veteránů na pietních akcích a jejich setkáních s veřejností a mládeží a na zajištění životních jubilejí válečných veteránů. 

Z této podpory zabezpečoval krajský koordinátor tohoto projektu Jaromír Mareček především důstojné oslavy významných životních jubileí válečných veteránů z kraje. Popřát tak přišel plk. MUDr. Václavu Dobiášovi k jeho 95. narozeninám, devadesátiny oslavil s plk. Ladislavem Havrišakem, npor. Alexandrem Leškem, Vlastou Novákovou a rtn. Michalem Hlavičkou. Vždy jim mohl předat jak květiny, tak i drobné dárky.

Dále byla z této finanční podpory zajišťována účast válečných veteránů na oslavách jednotlivých významných operací v druhé světové válce, na kterých se podíleli i druhováleční veteráni z kraje. Dotace rovněž byla použita k zajištění účasti válečných veteránů na vybraných pietních akcí jak v regionu kraje, tak i na celorepublikové úrovni (Bohdašín, Jaroměř, Choustníkovo Hradiště, Poděbrady, Dukla, Praha Vítkov). V neposlední řadě byly tyto prostředky využity na dopravu válečných veteránů k účasti na setkání s ministrem obrany v závěru roku 2013, které realizovalo MO AČR.

Československá obec legionářská a nepochybně i váleční veteráni chtějí tímto poděkovat za uvedený finanční příspěvek.

Připravil: Ladislav Lenk, foto: archiv Jaromíra Marečka