Také v Novém Jičíně uctili památku obětí světových válek

20. 11. 2013

V pondělí dne 11. listopadu 2013 v Novém Jičíně stejně jako v dalších městech a obcích České republiky byly položeny kytice u památníků obětem válek a pomníků padlých z první a druhé světové války. Tento den patří všem, kteří položili svůj život pro lepší budoucnost nás všech, a je oslavován v celém světě jako jeden z těch důležitých dnů v kalendáři, který si zaslouží vzpomínku.

Účast zástupců Československé obce Legionářské, Českého svazu bojovníků za svobodu a zástupců města Nového Jičína v čele se starostou Jaroslavem Dvořákem jen potvrdila vážnost vzpomínkové akce. Tento den je historicky vzácný pro ty, kteří válku zažili, zúčastnili se válečných operací a prožili její hrůzy, za což dostali i vysoká státní vyznamenání. Jako například předseda novojičínské jednoty ČsOL kapitán v.v. Rostislav Stehlík, který ve stejnou dobu Praze převzal vysoké vyznamenání od ministra obrany – Záslužný kříž. Gratulujeme.

Účastníci vzpomínkové akce byli pozváni na krátkou besedu k starostovi města Nového Jičína, kde v diskusi bylo vzpomenuto na těžké válečné roky i těmi, kteří válku přímo zažili. Velice poutavé bylo vyprávění veterána 2. světové války, vojáka západní fronty Josefa Diblíka a i vzpomínky Heleny Esterkesové. Vyprávění je vždy zajímavé a jsme toho názoru, že dnešní mládež není dostatečně seznámena s naší historií tak, jak by si zasloužila.

Na tomto setkání zástupci ČsOL a ČSBS upozornili na další důležité aktivity, které se chystají na příští rok 2014, kdy bude velké výročí 100 let od vzniku první světové války a vzniku legií. Tyto události chtějí připomenout připravovanou výstavou „Legionáři Novojičínska“ v muzeu Nový Jičín. Výstava, která proběhne od konce květny do konce srpna 2014, by měla být velkou akcí, kdy se veřejnost a hlavně školní mládež bude moci seznámit s touto novodobou historií nejen obrazem, ale i slovem v podobě besed a tiskovin. Zástupce novojičínské jednoty ČsOL plk. Alois Petroš při této příležitosti předal spolu se starostou města Jaroslavem Dvořákem Čestné uznání Elišce Michalské za její dlouholetou práci v ČSBS a ČsOL.

Text a foto: -EB-