Aby neupadli v zapomnění, aby nebyli v ústraní

8. 10. 2013

Další se série slavnostních koncertů pod názvem Pocta válečným veteránům se uskutečnil 6. září 2013 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Koncertu, který uspořádala Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Vojenským uměleckým souborem Ondráš, se zúčastnily stovky občanů hlavního města, mezi kterými byla řada válečných veteránů.

Vždyť právě jim je koncert určen a právě k nim zde promluvil předseda ČsOL Pavel Budinský. Ten zdůraznil, že název koncertu – Pocta válečným veteránům – není náhodný. Naopak. Těmito koncerty chceme vzdát hold těm, kteří před více než sedmdesáti lety s nasazením vlastního života bojovali za obnovu Československa a svým hrdinstvím přispěli k porážce nacistického Německa. Dnes žije v České republice 1300 těchto hrdinů, válečných veteránů. A Československá obec legionářská jim v rámci projektu Péče o válečné veterány věnuje již několik let mimořádnou pozornost. Několik desítek terénních pracovníků projektu válečné veterány pravidelně navštěvuje, pomáhá jim řešit jejich osobní, sociální, zdravotní, právní a další problémy, doprovází je do léčebných zařízení, na pietní akty, stejně jako na další společenské akce. „Musíme si uvědomit, že válečným veteránům je dnes v průměru 89 let. Děláme vše pro to, aby i v tomto pokročilém věku trávili své dny co možná nejšťastněji a tak dobře, jak jen to je možné. Aby se necítili v ústraní, na okraji společnosti, aby neupadli v zapomnění. Myslím, že za to, co udělali pro naši vlast, si to plně zaslouží,“ řekl mj. Pavel Budinský.

Ladislav Lenk, foto: Stanislav Pítr