Benefiční koncert pro válečné veterány v Poděbradech byl krásným zážitkem

16. 5. 2013

Další z benefičních koncertů v rámci projektu Vlčí máky válečným veteránům zorganizovala 15. května Československá obec legionářská ve spolupráci s MO ČR, Odborem pro válečné veterány MO ČR. Koncert se tentokrát konal v krásném prostředí Lázeňské kolonády v Poděbradech a pro krásný zážitek si sem přijela téměř dvacítka válečných veteránů z Prahy.

Samotnému koncertu předcházel pietní akt u sochy Jiřího z Poděbrad na náměstí města. Zástupci Československé obce legionářské v čele s jejím prvním místopředsedou br. Jindřichem Sittou k památníku položili věnec a krátce poté kytici květin u sochy T. G. Masaryka na kolonádě.

Při pietním aktu k přítomným promluvil J. Sitta. Zdůraznil, že pod sochou posledního českého krále Jiřího z Poděbrad se scházíme v době, kdy si již zanedlouho budeme připomínat sté výročí založení prvních československých jednotek našeho zahraničního odboje v období první světové války. „Armáda dosud neexistujícího státu vyrůstala ze slavných okamžiků národních dějin a silně se hlásila k husitské tradici. Proto se domnívám, že není příznačnějšího místa pro připomenutí čs. legií než pod sochou husitského krále, jehož jméno nesl i slavný 2. čs. střelecký pluk s čestným názvem „Jiřího z Poděbrad“. Pluk, který prošel bojem u Zborova, zúčastnil se tarnopolského ústupu, zasáhl do bojů o Kyjev a nesl celou tíhu bojů proti bolševické agresi na transsibiřské magistrále. Půda ze zborovského bojiště je uložená i zde v nádherné novorenesanční soše Jiřího z Poděbrad a připomíná, že naše národní svoboda byla vykoupena krví nejlepších synů našeho národa,“ uvedl ve svém projevu J. Sitta.

Dodejme, že hrst prstě ze zborovského bojiště byla uložena do pomníku Jiřího z Poděbrad v době ohrožení republiky 11. září 1938 a dokumentuje skutečnost, že u Zborova padlo 185 čs. dobrovolníků a téměř 3000 bylo zraněno a mnozí z nich byli občany Poděbrad. První místopředseda ČsOL ve svém projevu v této souvislosti připomněl, že Poděbradsko patřilo vždy mezi regiony s velkým českým živlem, a proto není překvapující, že z místního regionu pocházelo mnoho českých legionářů. Byl to například divizní generál in memoriam František Bláha, prvorepublikový důstojníka a aktivní činitel domácího odboje v období druhé světové války. Město Poděbrady je také spojeno s výjimečnou osobností, která mimořádným způsobem pomohla k rozvoji Československé obce legionářské po jejím obnovení v roce 1992. Byl jím generál Rudolf Krzák, voják, který prošel těžkými boji ve Francii v roce 1940, absolvoval náročný parašutistický výcvik v Anglii, aby byl coby člen paravýsadku Silicium vysazen v severní Itálii. Po válce okusil to nejhorší z komunistických vyšetřovacích metod. Přes všechno se po roce 1989 v pokročilém věku zapojil do činnosti Československé obce legionářské a inicioval pod vedením ČsOL projekt usilující o zmapování a vydání soupisů legionářů z jednotlivých okresů České republiky. Právě díky němu se podařilo legionáře navrátit do podvědomí občanů naší země a vyjádřit jim vděk a úctu.

Po pietních aktech již následoval koncert, v němž se v pořadu „Živá kronika“ představil válečným veteránům, četným lázeňským hostům a mnoha dalším přihlížejícím občanům Vojenský umělecký soubor Ondráš. Jeho špičkově provedený koncert a zejména vystoupení taneční skupiny pod vedením Lucie Fabišíkové nenechaly nikoho klidným, o čem nejlépe svědčí skutečnost, že vystoupení bylo mnohokrát doprovázeno spontánní potleskem diváků. Mnozí z nich pak také finančně přispěli do benefiční pokladničky a díky štědrým dárcům se podařilo vybrat přes 6000 Kč, za což jim velice děkujeme. Tyto finanční prostředky budou použity na důstojné oslavy stého vzniku čs. legií.

Text a foto: Ladislav Lenk