Bojovník od Dukly Vasil Korol má nové sako a válečná vyznamenání

23. 10. 2013

Před zahájením setkání válečných veteránů u příležitosti 69. výročí karpatsko-dukelské operace, 71. výročí bojů na Středním východě a 69. výročí bojů u Dunkerque v hlavním sále MO v Praze Na Valech se odehrála ve VIP salonku malá, ale o to milejší a radostná událost.

Válečnému veteránovi Vasilu Korolovi zde zástupci Československé obce legionářské předali nové sako a hlavně pak vyznamenání, která mu koncem června letošního roku ukradli zatím neznámí pachatelé.

Sako nechala na své náklady ušít Československá obec legionářská a válečná vyznamenání mu zapůjčil ze své osobní sbírky historik Miroslav Brož. Ten je také na sako připevnil společně s členy Předsednictva Republikového výboru ČsOL Stanislavem Švidekem a Tichomírem Mirkovičem a zástupcem ředitelky odboru péče o válečné veterány MO ČR Milanem Bachanem. Pak už jen zbývalo nové sako Vasilu Korolovi obléci.

Přítomna byla rovněž náměstkyně ministra obrany pro personalistiku Lenka Ptáčková Melicharová, která válečnému hrdinovi oznámila, že ministr obrany jej znovu vyznamenal Křížem obrany státu a Pamětní medailí k 60. výročí ukončení 2. světové světové války a předala mu certifikát o udělení. I tato dvě vyznamenání mu totiž byla zcizena.

„A teď už můžu jít na Duklu,“ prohlásil se šťastným úsměvem ve tváři Vasil Korol. „Jsem rád. První vyznamenání mi dal pan prezident Havel a oni mi to ukradli. Měl jsem tam ruské, polské i ukrajinské vyznamenání,“ dodal válečný veterán, který je držitelem mnoha válečných vyznamenání včetně Řádu Bílého lva, který mu 28. října 2012 propůjčil prezident Václav Klaus.

Vasil Korol se pak s novináři krátce podělil o své válečné zážitky. V šestnácti letech, poté co uprchl v roce 1939 do Sovětského svazu, byl odsouzen ke třem rokům pobytu v gulagu na Vorkutě, kde pracoval v krutých podmínkách na stavbě. „Když jsem v roce 1943 nastoupil do Buzuluku k naší jednotce, vážil jsem ve dvaadvaceti letech čtyřicet tři kilo,“ poznamenal opět s úsměvem ve tváři, jako by chtěl zapomenout na válečné útrapy. Dodejme, že se pak zúčastnil bojů u Kyjeva, Rudy, Bílé Cerkve, Žažkova a Ostrožan. Při bojích na Dukle byl 15. září 1944 vážně zraněn a přišel o ruku.

Slavnostní shromáždění bylo zahájeno a Vasil Korol seděl v první řadě s dalšími válečnými veterány, ke kterým pak také promluvil. Stále se šťastně usmíval…

Text a foto: Ladislav Lenk