Československá obec legionářská má svůj památný den

10. 9. 2013

V úterý 27. srpna 2013 se u hrobu armádního generála Tomáše Sedláčka na hřbitově městyse Lázně Toušen uskutečnil u příležitosti prvního výročí úmrtí tohoto válečného hrdiny a čestného předsedy ČsOL pietní akt. Zorganizovala ho Československá obec legionářská ve spolupráci s Posádkovým velitelstvím Praha.

Pietního aktu se zúčastnili představitelé ČsOL v čele s jejím předsedou br. Pavlem Budinským, prvním místopředsedou br. Jindřichem Sittou, váleční veteráni Miloslav Masopust a Tichomír Mirkovič a mnozí členové ČsOL. Památku Tomáše Sedláčka přijeli uctít položením věnců také náměstek ministra obrany Libor Karásek, první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka, zástupci Posádkového velitelství Praha a další hosté.

Br. Jindřich Sitta ve svém projevu u hrobu zavzpomínal na Tomáše Sedláčka, který začátkem devadesátých let minulého století stál u obnovy Československé obce legionářské, stal se jejím předsedou, posléze i četným předsedou a do posledních dnů svého života se aktivně účastnil jejího života a osobně se zasloužil o znovuobnovení jejího postavení v naší společnosti. Jindřich Sitta přítomné seznámil s rozhodnutím Republikového výboru ČsOL, který se na svém jednání 24. 8. 2013 rozhodl, aby se den úmrtí br. Tomáše Sedláčka – 27. srpen – stal Památným dnem Československé obce legionářská, která si každým rokem bude v tento den připomínat osobnost tohoto mimořádného člověka a hrdiny.

„Tomáš Sedláček byl pro mne a nadále zůstává generálem s velkým G. Byl to prvorepublikový důstojník, který věděl, co je to slovo důstojnost. Vždycky říkal, že slovo důstojnost je od slova dostát všemu, co jsme slibovali a na co jsme přísahali,“ uvedl při pietní aktu u hrobu armádního generála Tomáše Sedláčka první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka.

Pietní vzpomínku na generála Sedláčka ukončil symbolicky trubač vojenskou večerkou.

Ladislav Lenk, foto: Andrea Lejtnarová