Druhý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská 2013 je za nami

15. 7. 2013

V dňoch 13. – 14. 7. 2013 sa uskutočnil druhý ročník cykloprejazdu Hodonín – Košariská. Akciu usporiadala Československá obec legionárska, jednota Český Brod, Nadácia Milana Rastislava Štefánika z Bratislavy a Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika z Brezovej pod Bradlom za podpory viacerých mestských a miestnych samospráv. Ideou podujatia je pripomenúť si dve najvýznamnejšie postavy našich moderných dejín – Tomáša Garrigue Masaryka a Milana Rastislava Štefánika, zakladateľov Československa, organizátorov československého zahraničného vojska – légií a ich ideály – humanizmus, lásku k slobode a nezávislosti, myšlienku rovnoprávnosti sa mierovej spolupráce medzi národmi.

Počas dvoch dní sme prešli významné miesta viažuce sa k životu a dielu T. G. Masaryka a M. R. Štefánika v Hodoníne, na Brezovej pod Bradlom a Košariskách. Vo viacerých mestách a dedinách na trase sme sa zastavili pri pomníkoch padlých v prvej aj druhej svetovej vojne, poklonili sme sa ich pamiatke a prezreli sme si aj historické a  kultúrne pozoruhodnosti, okolo ktorých sme prechádzali.

Po štarte v Hodoníne pri soche T. G. Masaryka na Námestí 17. listopadu sme sa zastavili na ulici Dolní Valy pred domom Mudr. Josefa Hrubého, kde 5. 11. 1918 zasadala prvá slovenská Dočasná vláda pod vedením MUDr. Vavra Šrobára. Potom sme si pozreli školu s bustou TGM, pretože na tom mieste stával rodný dom T. G. Masaryka. Ďalšími zastávkami boli Skalica, Mokrý Háj, Radošovce, Častkov a Sobotište. V Sobotišti sme sa po prehliadke miestnych pozoruhodností posilnili výdatnými porciami halušiek a potom pokračovali do cieľa prvej poletapy – na hrad Branč. Tam sme si zásluhou Petra Tichého a Jana Kincla pochutnali na výbornom guláši a do noci besedovali o zážitkoch z prvého dňa cykloprejazdu pri opekaní slaniny a špekáčkov. Magická noc na hrade Branč bola nezabudnuteľným zážitkom pre všetkých účastníkov.

Druhý deň sme po budíčku a uprataní táboriska dostali hneď ráno zásluhou Jana Kincla chutnú rannú polievku, kávu a čaj. Po štarte druhej poletapy sme pokračovali cez Turú Lúku, kde sme si okrem pomníka popravených evanjelikov pozreli aj krásne zreštaurovaný pomník obetí prvej svetovej vojny z Turej Lúky a rodný dom architekta Dušana Jurkoviča. Na Myjave sme obdivovali pomník M. R. Štefánika, dielo talianskeho legionára Rudolfa Březu z roku 1921 a po oddychu sme vyrazili cez Polianku a Priepasné na Bradlo, kde sme si uctili pamiatku M. R. Štefánika a jeho talianskeho sprievodu položením venca.

Potom už nasledovalo privítanie zástupcom primátorky mesta Brezová pod Bradlom Ivanom Ďurkovičom a krátky výklad magistra Petra Uhlíka zo Spoločnosti M. R. Štefánika a profesora Jána Fusku, čestného predsedu Nadácie M. R. Štefánika. Obaja rečníci účastníkom priblížili krátku históriu stavby mohyly a  myšlienky česko-slovenskej vzájomnosti, charakteristické ako pre činnosť T. G. Masaryka, tak aj M. R. Štefánika. Práve myšlienka bratstva Čechov a Slovákov má v tomto kraji stáročné tradície a bohatú históriu.

Po zjazde do Brezovej pod Bradlom sme si pozreli pamiatky na námestí a po zastávka pri pomníku Majstra Jána Husa sme už pokračovali po cyklotrase až do cieľa cykloprejazdu pred Múzeom – rodným domom M. R. Štefánika na Košariskách. Tam nás privítal predseda spoločnosti M. R. Štefánika Ing. Ján Tatara, ktorý účastníkom rozdal propagačné materiály (časopis Bradlo a publikácie o M. R. Štefánikovi) a poďakoval sa za pestovanie odkazu M. R. Štefánika a československých légií. Potom nasledovalo krátke vyhodnotenie druhého ročníka cykloprejazdu, rozdanie účastníckych diplomov, ktoré opäť zabezpečila tlačiarenská firma pána Fedora Mikulčíka, a ukončenie druhého ročníka cykloprejazdu Hodonín – Košariská.

Druhého ročníka cykloprejazdu sa zúčastnilo aktívne celkom 14 cyklistov; niektorí však prešli len časť trasy; celú trasu absolvovalo sedem cyklistov. Tento rok sme mali aj lepšie logistické zabezpečenie ako minulý rok. Na štarte v Hodoníne, na hrade Branč a na Bradle sme usporiadali aj výstavu o dejinách čs. légií a projekte Legie 100, kde sme záujemcom rozdávali aj propagačné materiály a časopis Legionářský směr. Zdravotnícky dozor nám zabezpečili tento rok sokoli – MUDr. Zdeněk Hlobil a Věra Matuštíková z Veselí na Moravě, ktorým patrí naša vďaka. Našťastie – ak nepočítame jedno bodnutie osou do krku, ktorého obeťou sa stal Feďo Vrábel – nemali žiadnu prácu, pretože celá akcia sa zaobišla bez akéhokoľvek pádu či zranenia. Tento rok, na rozdiel od minulého roku, nám vyšlo aj výborné počasie, takže akcia bola aj z tejto stránky vydarená. Najmladším účastníkom druhého ročníka cykloprejazdu bol sedemnásťročný Vít Kocmánek z Lanžhotu a najstarším starosta Sokola z Kyjova Přemysl Karas.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na akcii aktívne zúčastnili, predovšetkým Petrovi Tichému, Janu Kinclovi, Jirkovi Vrbovi, Radkovi Říhovi atď., bez ktorých pomoci by sa cykloprejazd nemohol vydariť tak, ako sa vydaril. Dobrý kus propagačnej práce urobilo aj pozvanie účastníkov geocachingu ako do Hodonína, tak aj na hrad Branč a na Košariská. Viacerí z nich prejavili záujem ako o dejiny légií, tak aj o samotnú akciu cykloprejazd, takže dúfajme, že v budúcom treťom ročníku v roku 2014 sa naše rady ešte viac rozšíria.

Pripravil: Feďo Vrábel