Důstojná reprezentace ČsOL a čs.legionářů ve Velkých Přílepech

14. 11. 2013

Obec Velké Přílepy okr. Praha-západ si v sobotu 9. listopadu 2013 připomněla 95. výročí ukončení 1. světové války. K důstojnému průběhu celého slavnostního dne přispěla nemalou měrou také Československá obec legionářská.

Ukázalo se, že jedno jediné datum v kalendáři a události s ním spojené lze připomenout hned několika způsoby najednou. „Většina z nás, jak tady stojíme, už patříme ke generaci, která nemusela prožít válečné útrapy,“ zdůraznila starostka obce Velké Přílepy Věra Čermáková během pietního aktu, který se konal u pomníku padlých v 1. světové válce v centru obce. „Nemuseli jsme zažít situaci, kdy byli členové našich rodin odvedeni, aby se stali součástí válečného mocenského konfliktu a případně v něm obětovali i svůj život. Nezažili jsme, aby nám ve válce padl děd, otec, bratr, manžel nebo, nedej Bože, syn,“ připomněla asi dvěma stům přítomných, kteří se pietního aktu orámovaného minutou ticha a slavnostní salvou zúčastnili.

Zástupce ČsOL, bratr Ladislav Lenk, který k pomníku padlých položil za obec legionářskou květiny, poté vyzdvihl 11. listopad jako Den válečných veteránů, a to nejen z první, ale také z druhé světové války a ze všech pozdějších válečných konfliktů. „Nesmíme však při této příležitosti zapomínat na československé legionáře, kteří nám na na frontách první světové války s nasazením života a za cenu tisíců padlých vybojovali se zbraní v ruce náš samostatný československý stát,“ zdůraznil.

Této historické skutečnosti se věnuje putovní výstava zpracovaná ČsOL jako sada asi čtyřiceti skládacích bannerů, které je možné snadno přepravit a instalovat na různých místech. Tentokrát si za pomoci jednoho z organizátorů slavnosti, Jiřího Kučery, našla svoje místo v sále místního hostince U Korychů, kde si ji s velkým zájmem během celého dne prohlédlo více než 350 účastníků vzpomínkové slavnosti, mezi nimiž byli v převaze mladí lidé a rodiny s dětmi.

Výstava jednoznačně obstála vedle jiných bodů programu, které se možná na první pohled jevily jako přitažlivější. Příslušníci Aktivních záloh AČR totiž připravili například ukázky současných zbraní a možnost pocvičit si mušku na laserové střelnici. Jejich novodobé uniformy přitom během celého dne kontrastovaly s těmi prvoválečnými, jejichž nositelé jakoby právě vystoupili z nějaké historické fotografie včetně hlasité povelové techniky v němčině.

Zde je proto třeba připomenou, že vzpomínka na padlé u příležitosti 95. výročí ukončení 1. světové války a Dne válečných veteránů ve Velkých přílepech ukázala, že tato část našich novodobých dějin, která je tak významně spojena s československými legionáři, zůstává zatím obecně nepříliš známá, avšak při atraktivním zpracování dokáže opravdu zaujmout. Československá obec legionářská svojí účastí na této akci přispěla jak ke zvýšení informovanosti veřejnosti jak o zásluze čs. legií na vzniku samostatného Československa, tak i o současné činnosti ČsOL.

Text a foto: Jitka Lenková