FOSFA Břeclav je významným partnerem ČsOL

30. 4. 2013

Činnost ČsOL v rámci Projektu Péče o válečné veterány II. světové války a Legie 100 nalézá svou podporu nejen mezi obcemi, městy a zástupci krajů. Již tři roky je totiž významným partnerem i zástupce podnikatelské sféry akciová společnost FOSFA Břeclav.

Odvaha, vlastenectví, statečnost, oddanost, obětavost, vytrvalost. Vlastnosti, které bezesporu projevili českoslovenští legionáři v dobách I. světové války, ale také naši váleční veteráni na zahraničních či domácích frontách v bojích za II. světové války. Jejich postoje a činnost je možné shrnout právě do těchto šesti vlastností. A stejné vlastnosti by měl mít každý správný zaměstnanec úspěšné a perspektivní firmy.

Právě pro respektování těchto hodnot a vlastností se management firmy FOSFA a. s. rozhodl podpořit projekty Československé obce legionářské. Vedení společnosti se tím přihlásilo k hodnotám našich předků, kteří vybojovali samostatnou československou republiku. Osud každého z nich je sbírkou výše popsaných vlastností, které získali a projevovali za bojů na francouzských pláních, v italských horách nebo při anabázi ruskou Sibiří do Vladivostoku.

Od roku 2011 poskytla FOSFA a.s. každým rokem dárkové balíčky svých výrobků jako vánoční dárek pro válečné veterány Jihomoravského kraje. V loňském roce pak také v kraji Vysočina váleční veteráni obdrželi tyto dárkové balíčky složené z výrobků firmy FOSFA. Firma rovněž finančně podpořila benefiční koncerty pro válečné veterány konané v rámci projektu ČsOL Péče o válečné veterány. O tom, že to není činnost nahodilá, ale má svou budoucnost, svědčí i podpis memoranda o vzájemné spolupráci mezi ČsOL a FOSFA Břeclav, které podepsalo statutární vedení obou stran 16. dubna letošního roku. Je to tak první memorandum podepsané s ryze podnikatelským subjektem zaručující vzájemnou spolupráci až do roku 2020 nejen na projektu Péče o válečné veterány, ale především na projektu LEGIE 100. Podpora zahrnuje nejen finanční příspěvek k těmto projektům, ale především spolupráci při realizaci projektu LEGIE 100. Tedy spolupráci při prezentaci hodnot našich předků – československých legionářů, kteří projevili svou odvahu, vlastenectví, statečnost, oddanost, obětavost a vytrvalost při vzniku samostatné Československé republiky, kterou vybojovali a později budovali pro nás, jejich potomky.

 -FT-

Fosfa inzerce