Hrdinové bitev 2. světové války vzpomínali v Praze Na Valech

8. 10. 2013

U příležitosti 69. výročí karpatsko-dukelské operace, 71. výročí bojů na Středním východě a 69. výročí bojů u Dunkerque se 7. října 2013 v hlavním sále MO v Praze Na Valech uskutečnilo slavnostní setkání.

V čestném předsednictvu tohoto slavnostního shromáždění zorganizovaného Československou obcí legionářskou ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR, zasedla řada významných hostů, mezi nimi senátor Jaromír Štětina, první náměstek ministra obrany Daniel Koštoval, zástupci Armády České republiky, představitelé společenských organizací a mnozí další.

V sále pak byli kromě dalších hostů přítomni mnozí váleční veteráni. Byli mezi nimi i přímí účastníci uvedených válečných bojů 2. světové války. Právě oni se pak ve svých vystoupeních podělili o vzpomínky a zážitky z této doby. Pavel Vranský hovořil o obyčejných strastech života bojovníků u Tobruku, Alexander Burger zavzpomínal na svoji účast v bojích ve Francii před její kapitulací před Německem a Vasil Korol všem přítomným přiblížil boje čs. armádního sboru na Dukle v roce 1944, kde mu střepina granátu utrhla ruku.

Po skončení vzpomínkového shromáždění se v Praze na Olšanských hřbitovech konala pietní vzpomínka na armádního generála Karla Klapálka, kdy zástupci ČsOL položili k jeho hrobu věnec. Armádní generál Karel Klapálek patřil k nejstatečnějším bojovníkům a velitelům první i druhé světové války: člen čs. legií v Rusku a hrdina od Zborova, velitel českobudějovické pobočky Obrany národa v době nacistické okupace, velitel 11. východního čs. praporu při obraně Tobruku, účastník karpatsko-dukelské operace, velitel 3. brigády 1. čs. armádního sboru v SSSR a konečně od dubna 1945 velitel celého čs. armádního sboru.

Text a foto: Ladislav Lenk