Je třeba vyjádřit úctu a pokoru před hrdinstvím těch, kteří se zasloužili o vznik Československa

29. 10. 2013

Již 95. výročí vzniku samostatného československého státu si 28. října 2013 připomněla celá Česká republika. K důstojnému průběhu jeho oslav nepochybně přispěla i účast představitelů Čs. obce legionářské a válečných veteránů.

Oslavy Dne vzniku samostatného československého státu zahájil v deset hodin na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil ČR Miloš Zeman přehlídkou nastoupených vojáků. Poté si tento významný den připomněl on i další státní a ústavní činitelé položením věnců k památníku na pražském Vítkově. Za Československou obec legionářskou věnec položil její předseda Pavel Budinský spolu s válečnými veterány.

Předseda ČsOL se pak zúčastnil slavnostní přísahy vojáků Armády České republiky na Hradčanském náměstí v Praze a poté také jmenování nových generálů. Prezident Miloš Zeman jmenoval tři nové generály AČR a do hodnosti generálmajora povýšil také dva veterány druhé světové války – brigádní generály Alexandra Beera a Jaroslava Klemeše.

Oslavy Dne československé státnosti pak pokračovaly u Pomníku československých legionářů v Praze 2 na náměstí Pod Emauzy. Zde se pietního aktu zúčastnili veteráni 2. světové války, členové ČsOL, ČSBS, Sokola, Junáka a dalších organizací. Za Československou obec legionářskou zde věnec položili místopředseda ČsOL Václav Kuchyňka, člen Předsednictva RV ČsOL Tichomír Mirkovič a tajemník ČsOL Petr Hozlár.

Program oslav vzniku samostatného československého státu pokračoval odpoledne 28. října slavnostním shromážděním u Písecké brány v městské části Praha 6. Jménem Československé obce legionářské zde promluvil její předseda Pavel Budinský. „Památný den – 28. říjen – svátek nové československé republiky se velice slavnostně připomínal před druhou světovou válkou v době existence Československa. Těchto oslav se účastnili tisíce legionářů, kteří samostatný československá stát vybojovali, ale také široká veřejnost. Byl to zkrátka svátek lidí, kteří si uvědomovali, co vznik nového státu znamená, lidí, občanů Československa, kteří byli na to hrdi na svoji vlast a v tomto duchu vychovávali i své potomky. Možná právě proto zde stojíme, abychom navázali na tuto tradici. Československá obec legionářská sdružuje ty, kteří mají úctu ke všem těm, kteří se zasloužili o vznik samostatného československého státu, stejně jako k těm, kteří za jeho obnovu bojovali na frontách druhé světové války proti nacistickému podmanění světa a tisíce z nich v těchto bojích obětovali své životy. Snažíme se hájit ideály svobody a demokracie, které jsou i dnes navýsost aktuální, a neměli bychom na ně zapomínat,“ řekl ve svém projevu Pavel Budinský.

„Dovolte, abych dnes, v den významného státního svátku, ještě jednou vzpomněl na všechny ty, kteří se o vznik nového demokratického československého státu zasloužili bojem v řadách legií na frontách 1. světové války, stejně jako na ty, kteří bojovali s nasazením života o obnovení jeho samostatnosti ve 2. světové světové válce. Myslím, že je třeba vyjádřit úctu a pokoru před jejich vlastenectvím a hrdinstvím. A nikdy na ně nezapomínat,“ dodal na závěr svého vystoupení.

Text a foto: Ladislav Lenk