Jsou výročí navýsost smutná a tragická…

18. 3. 2013

Na Hradčanském náměstí v Praze u sochy T. G. Masaryka se 15. března 2013 uskutečnil pietní akt k 74. výročí okupace Československa nacistickým Německem. Na základě výzvy jednoty Československé obce legionářské Mladá Boleslav jej zorganizovalo vedení ČsOL. Pietní vzpomínky spojené s položením věnců a květin k soše TGM se zúčastnili zástupci ČsOL, představitelé Ministerstva obrany ČR, Českého svazu bojovníků za svobodu, Sdružení letci-západ, Sokola, Junáka, váleční veteráni a mnozí občané Prahy i náhodní turisté.

Na akci, kterou ČsOL organizuje letos již podruhé a která se loni poprvé uskutečnila na Václavském náměstí v Praze u sochy sv. Václava, promluvil první místopředseda ČsOL Jindřich Sitta. Ve svém projevu připomněl jednu z nejsmutnější událostí v dějinách našeho státu – okupaci nacistickým Německem v roce 1939. V této souvislosti uvedl, že v dějinách našeho státu existuje jistě řada významných dat a výročí, jež si rádi připomínáme. Ale zároveň existují data, jež jsou navýsost smutná a tragická. K těm se nepochybně řadí 15. březen 1939. Den, kdy zbytky okleštěného československého státu okupovala nacistická vojska a začala hrůzná šestiletá poroba národa. Den, který zásadním způsobem a mnohdy tragicky zasáhl do osudů stovek tisíc občanů republiky. Den, který posléze vedl k odchodu tisíců statečných z vlasti, aby mohli v zahraničí bojovat za její osvobození. Den, který způsobil, že další tisíce občanů vedly zoufalý boj v domácím odboji. Den, který byl předzvěstí vyvraždění statisíců naprosto nevinných lidí v koncentračních táborech a na pochodech smrti. Den, který posléze v důsledku porážky nacistického Německa vedl k odsunu milionů sudetských Němců.

„Scházíme se zde dnes proto, abychom si v tiché vzpomínce připomněli 74. výročí tohoto dne smutku. Scházíme se ale ne proto, abychom rozdmychávali nedorozumění či spory mezi našimi zeměmi – Českou republikou a Německem, dříve nepřáteli a dnes partnery, ale proto, abychom s pietou vzpomněli nespravedlivé smrti statisíců našich občanů. Scházíme se i proto, abychom s úctou připomněli hrdinství a vlastenecký duch našich statečných bojovníků za svobodu a abychom připomněli nám, naší veřejnosti, nastupující generaci a politické reprezentaci, že nikdo nemá právo zapomenout a že tento den musí zůstat hlubokým poučením pro všechny národy, které chtějí žít v míru,“ řekl mimo jiné.

Podle J. Sitty by bylo dobré, pokud by se připomenutí smutných událostí roku 1939 stalo tradicí a pietního aktu se i v budoucnu účastnilo co nejvíce těch, kterým není lhostejná historie našeho státu, stejně jako jeho hrdinové bojující v době nacistické okupace za dnešní svobodu. „Národ, který si neváží své minulosti, nemůže být svobodný a šťastný,“ prohlásil 1. místopředseda ČsOL.

Text a foto: Ladislav Lenk