Kauzu Nové Zámky velmi pozorně sledujeme

3. 6. 2013

Dne 27. května letošního roku přinesl zpravodajský portál Aktuálně.cz informaci vycházející z aktuálního vydání deníku Insider o tom, že ve slovenském městě Nové Zámky byly zdevastovány válečné hroby československých legionářů, kteří zde bojovali v roce 1919. Současně uvedl, že ministerstvo obrany ČR poslalo ostrý protestní dopis slovenskému ministerstvu vnitra. Podle Insideru považuje Praha tento incident za nevídané porušení mezivládní dohody mezi ČR a SR týkající se péče o válečné hroby.

A jak se tato kauza, která vyvolala mimořádný zájem českých i slovenských médií, vyvíjí? Již 22. května 2013 se na nás na veletrhu IDET v Brně obrátila partnerská organizace Nadace MRŠ, konkrétně předseda její správní rady Dušan Bakoš a správce nadace Pavel Šesták. O situaci v Nových Zámcích nás informovali včetně fotografického materiálu dokumentujícího, jak se stav pomníku vyvíjel za několik posledních let ,a požádali nás o pomoc.

Mluvčí ministerstva obrany ČR Jan Pejšek pak v úterý 28. května informoval ČTK, že ředitelka odboru pro válečné veterány MO ČR Iveta Hlásecká se v souvislosti s informací o poničení památníku skutečně obrátila na slovenskou stranu dopisem, v němž upozornila na problém a požádala o uvedení pietního místa do odpovídajícího stavu. Slovenské ministerstvo vnitra na to reagovalo tím, že situaci nechalo prověřit a dospělo k názoru, že město Nové Zámky nepostupovalo v souladu se zákonem o válečných hrobech a nepožádalo ministerstvo o povolení ke stavebním pracím. Proto ministerstvo požádalo město, aby stavební práce zastavilo a o dalším postupu se má rozhodnout 6. června na jednání zainteresovaných stran.

Byl pomník záměrně poničen? Přednosta městského úřadu v Nových Zámcích Peter Ágh se k tomu vyjádřil několikrát. Tvrdí, že památník či hroby asi 200 vojáků z 12 zemí, kteří v okolí města padli za první světové války, nebyly likvidovány. Jde prý o rekonstrukci památného místa, kdy byly odstraněny zvětralé kusy betonu a dřeviny, kterými hroby zarostly. Pro deník Právo 29. května 2013 k tvrzení o devastaci stovky hrobů čs. legionářů prohlásil: „Není to pravda. To by si přece nikdo nedovolil. Pustili jsme se do rekonstrukce hrobů první světové války. Je přece logické, že původní osmdesátiletý betonu jsme museli rozebrat, protože se rozpadal.“ Deníku Právo slíbil, že pietní místo bude zrekonstruováno do stavu z roku 1933. A budou zde umístěna jména všech padlých.

Pravdou je, že člen ČsOL a slovenský historik Ferdinand Vrábel již delší dobu upozorňuje na zanedbaný stav hrobů čs. legionářů na Slovensku a v tom, co nyní děje v Nových Zámcích, vidí, jak řekl Právu, zlý úmysl. Přímo na ústředí ČsOL se také obrátil bývalý voják z povolání z Komárna, který rovněž tvrdí, že v daném případě jde o záměr či iniciativu maďarských extremistů.

Celé záležitosti se věnoval i místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik odpovědný za zahraniční aktivity ČsOL. Doporučuje zdržet se v tento moment jakýchkoli silných a emotivních vyjádření, neboť vše je nyní kompetenci příslušných orgánů obou států.

Přesto celou situaci kolem údajné likvidace pomníku a hrobů čs. legionářů v Nových Zámcích nadále velmi pozorně sledujeme. Zatím první reakce přišla od Pavla Šestáka z Nadace M. R. Štefánika, který nám 29. května sdělil, že intervence českého ministerstva obrany zřejmě zapůsobila a na místě původních hrobů se objevily základy obrubníků a podstavec památníku. Zaslal nám i návrh Nadace na pamětní tabuli na podstavci památníku (viz foto), kterou zde chtěli umístit již loni. „Žial, nepochodili sme,“ dodává v emailu.

tabula nz

Připravil: Ladislav Lenk