Koncert nejen pro válečné veterány

3. 4. 2013

Sobota 23. března 2013 nabídla Opavanům nevšední zážitek – jednota Moravskoslezského kraje Československé obce legionářské uspořádala benefiční koncert jako vzpomínku na československé legionáře, kteří neváhali na frontách 1. světové války obětovat ve jménu vlastenectví to nejcennější, svůj život.

Ve tři odpoledne se interiér kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na Rooseveltově ulici rozezněl duchovní, ale i světskou hudbou na počest válečných veteránů, obětí obou světových válek, především však legionářů, kteří bojovali v bitvě u Bachmače. Letos si totiž připomínáme její 95. výročí. Slavnostní atmosféru v prostorách, jimž je vlastní mystický rozměr, umocnil impozantní zvuk varhan mistrně ovládaných Janem Králem, pedagogem Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, který na začátek slavnosti zvolil osvědčenou Bachovu Toccatu d-moll. Za klaviaturou královského nástroje pak Jan Král doprovázel operní sólisty Táňu Janošovou a Jurije Kruglova. V jejich podání zazněly mariánské písně, např. Ave Maria, Santa Maria apod. Interprety mluveným slovem doprovodil Zdeněk Junák, herec brněnského Městského divadla. Ten posluchače překvapil svou bezprostředností a schopností improvizace.

V průběhu programu přítomní vyslechli také několik informací o účinkujících. Jako zajímavost se jeví, že mezzosopranistka Táňa Janošová nespolupracovala s Československou obcí legionářskou poprvé, ale již skoro dva roky se pravidelně podílí na aktivitách této instituce. Proto mohla bezprostředně zavzpomínat na své dvě cesty do místa, které československé legie proslavilo nejvíce – Zborov na Ukrajině.

Opavskou veřejnost, která se na koncertu sešla, velmi mile překvapilo, s jakým nasazením vystoupili další účinkující – dětský pěvecký sbor Domino pod vedením sbormistryně Ivany Kleinové. Také oni vsadili na duchovní píseň v úvodu svého vystoupení. To se setkalo s velkým ohlasem, stejně jako další písně, ať lidové, nebo umělé. Dominu se podařilo rozezpívat chrám, když nabídli Masarykovu oblíbenou Ach synku, synku. Řada posluchačů se přidala, ačkoli hlasy byly neškolené. Všichni si tak připomněli nezastupitelnou roli T. G. Masaryka pro vznik legií i naší samostatné československé republiky. Ačkoli se benefiční koncert odehrával v katolickém kostele, nikdo se nepodivil nad zařazením anglické duchovní písně nebo písně židovské. Mnohým na mysli jistě vytanulo, že v dějinách tolik nezáleží na náboženství, jako spíš na úmyslu a svědomí. Sbor Domino byl odměněn vřelým a dlouhým potleskem.

To už se na scénu vraceli erudovaní interpreti Táňa Janošová, Jurij Kruglov a Jan Král. Na řadu přišly lidové písně a písně legionářské. Jurij Kruglov upoutal operními áriemi, Táňa Janošová uvedla Hašlerovy písně Hoši od Zborova a Tatíčku náš Masaryku, na závěr zařadila Hymnu českých legií a celý koncert uzavřela písní Kde domov můj s původním textem Josefa Kajetána Tyla. Za neutichajícího potlesku představitelé organizátorů děkovali umělcům za jejich vystoupení. Poděkování patřilo také sestře Anežce, matce představené Kongregace Dcer Božské Lásky, která s dalšími sestrami také koncertu přihlížela. S jejím laskavým svolením bylo možno benefiční koncert uspořádat v prostředí klášterního kostela, které bylo důstojným rámcem celé události a mimochodem připomnělo také nezastupitelnou roli řádových sester jako ošetřovatelek v průběhu válek v dějinách.

Kolem páté hodiny se návštěvníci benefičního koncertu rozcházeli z mimořádné akce, která jejich srdce otevřela nejen vzpomínkám na oběť československých legionářů, ale také myšlenkám současnějším. Myšlenkám, zda ještě dnes pociťujeme podobné zanícení pro vlast, pravdu a spravedlnost.

Přítomní váleční veteráni se pak ještě sešli ke krátké besedě s pohoštěním v dalším klášterním prostoru. Protože je spojují společné vzpomínky, mají si tito lidé vždycky co říci. Nechyběl plk. v. v. Andrej Koba, z Prahy zavítali Tichomír Mirkovič a Věra Holubeva, z Oder Anastasie Králová a z Frenštátu pod Radhoštěm vážila cestu Věra Šmajstrlová. Za opavské jmenujme – vedle plukovníka Koby – ještě Miloslava Šafrána a Miroslavu Kaštovskou. Veteráni ocenili výstupy všech účinkujících, zavzpomínali na události spojené s 2. světovou válkou a připomněli si památku těch, kteří se dnešních dnů nedočkali.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Československé obci legionářské, kterou zastupoval místopředseda plk. v. v. MUDr. Jindřich Sitta, za podporu výjimečné akce i válečných veteránů samotných.

Mgr. Magda Hrstková, Jednota ČsOL Opava

ppt Prezentace ke koncertu v Opavě