Legionáři bojovali jako lvi při rekonstrukci bojů na Piavě

12. 9. 2013

Vojáci v zákopech, děla na palebných pozicích, letadla na ranveji připravená k vzlétnutí a obrněný automobil startující svůj motor – tak vypadala patnáctá hodina první zářijové soboty letošního roku. Stejně jako loni totiž připravila Československá obec legionářská ve spolupráci s Klubem přátel pplk. Karla Vašátky a Ochránci památek pevnosti Josefov bojovou rekonstrukci z historie československých legionářů. Tentokrát bylo připomenuto válečné běsnění na řece Piavě, kde se přesně před pětadevadesáti lety střetla rakousko-uherská a italská vojska, v nichž bojovalo nemalé množství Čechů.

Samotný program vzpomínkového dne začal již dopoledne na pevnostním hřbitově, kde bylo během pietního aktu vzpomenuto na všechny oběti první světové války bez rozdílu jejich uniforem. Program však pietním aktem nekončil a návštěvníci mohli zhlédnout výstavu „Josefov za války!, premiéru výstavy s názvem „Československé legie v Itálii“ nebo promítání dobových fotografií v kinosále. Atmosféru pak doplňovala rakousko-uherská četnická stanice, dobový tábor a vojáci v dobových uniformách. Z výdobytků tehdejší techniky se veřejnosti představila replika obrněného automobilu Romfell a motocykl Douglas. Nejmenší z návštěvníků pak mohli prověřit své „bojové“ schopnosti při střelbě ze vzduchovky, hodu granátem nebo prověřit své malířské nadání.

Již zmíněná patnáctá hodina odpolední byla vyvrcholením celé vzpomínkové akce. Samotná bojová ukázka započala ústupem italské armády po průlomu u Caporetta a stažením se na řeku Piavu, na které probíhaly krvavé boje až do ukončení světové války. Vojenské formace se bleskově přemisťovaly ze zákopu do zákopu, než došlo k ustálení frontových linií. V tu chvíli však zpoza stromů přilétly dva spojenecké letouny (z hangáru Nadačního fondu letadla Metoda Vlacha), aby přihlížejícím stovkám diváků předvedly své pilotní umění. Letadla prolétávala nevysoko nad bojovými pozicemi obou armád, shazovaly bomby a propagační letáky vyzívající vojáky rakousko-uherské armády, aby nestříleli proti Čechům, kteří v té době bojovali na straně Dohody v italských legiích. Po tomto úchvatném vystoupení již přišla velká letní ofenziva ze strany rakousko-uherských vojsk, při které došlo k obsazení velkého množství italských pozic a také zajetí tří legionářů, kteří za svůj vstup do legií zaplatili životem. Poslední fáze ukázky pak představila divákům konec světové války a obsazení rakouských zákopů jednotkami spojeneckými, mezi které patřili také francouzští, britští a američtí vojáci.

Během defilé před diváky sklidily potlesk vojensko-historické kluby z celé České republiky a jeden klub přímo z Itálie, bez kterých by tato vzpomínka nemohl být realizována.

Bojová ukázka „Piava 1918–2013“ byla jen jedním z mnoha plánovaných vzpomínkových akcí projektu Legie 100, který v současné době realizuje Československá obec legionářská ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a dalšími partnery. V následujících letech se tedy můžeme těšit na další bojové rekonstrukce, ale také na výstavy, přednášky, nebo třeba pojízdnou repliku legionářského vlaku.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se aktivně podíleli na úspěšném upořádání akce Piava 1918-2013.

Jiří Charfreitag, foto: Ladislav Lenk, Daniel Krátký a David Šrůtek