Legionářský marš 2013: Za rok určitě přijdeme!

31. 7. 2013

„Skvělá akce, dobrá organizace, těšíme se na druhý ročník…“ Taková slova byla slyšet v sobotu poté, co účastníci skutečně náročného pochodu došli do cíle. Ani doslova tropické počasí neodradilo 172 registrovaných nadšenců zúčastnit se této zcela ojedinělé akce – 1. ročníku Legionářského marše.

Zaliti potem pochodovali místy, kterými probíhá linie, rozdělující Těšínsko, historické knížectví České koruny, mezi dva státy – Českou a Polskou republiku. Deset, pětadvacet a ti skalní i padesát kilometrů. Jen šest z nich to na trase vzdalo. Ne úplně, jen ubralo na délce pochodu a někteří ho zvládli i na kole. V cíli v hospůdce Kolibiska, uprostřed lesů Těšínských Beskyd, na ně čekalo kromě cílového razítka také památeční Šnejdárkovo razítko, které nechal zhotovit na své náklady br. Jaroslav Šimon, jeden z členů jednoty ČsOL Frýdek Místek.

Zhruba 80 účastníku akce se na vrchu Polední v Bystřici nad Olší v 11 hod. zúčastnilo slavnostního setkání spojeného s uložením prstě od rodného domu arm. gen. Josefa Šnejdárka v Napajedlích k památníku. Prsť pod kamenný monolit uložil plk. v. v. Adolf Kaleta, válečný veterán, který se vyznamenal v bojích proti fašismu u Dunkerque. Slavnostní projev přednesl br. Pavel Skácel, předseda ČsOL jednoty MSK. Připomněl životní cestu a zásluhy arm. gen. Josefa Šnejdárka o naši vlast. Všichni přítomní měli možnost zhlédnout výstavku věnovanou osobnosti tohoto vlastence a hrdiny ve stanu u památníku, kterou připravil br. Petr Majer. Nebývalý zájem všech přítomných byl o tzv. Šnejdárkův groš, který byl ražen přímo na vrcholu Polední a dostal ho každý, kdo donesl na Mohylu české státnosti, která je součástí Památníku, kámen o hmotnosti nejméně jednoho kilogramu. Potěšilo nás, že někteří donesli kámen zdaleka, takže na Mohyle jsou kameny s nápisem z Krkonoš, ze Šumavy, apod. Všichni, kteří došli do cíle, obdrželi pamětní list.

„Byla to makačka,“ pronesl Petr Noga z Bystřice, první borec z deseti přihlášených, který ušlapal padesátku, a po deseti hodinách chůze byl halasně pozdě odpoledne přivítán organizátory i hosty. „Šel jsem sám a trochu i bloudil. Nejhorší byl výšlap na Čantoryji a závěr pochodu po rozpáleném asfaltu. Jen počasí bývá příjemnější. Nyní mě ještě čeká deset kilometrů pěšky domů,“ sdělil mladý muž.

Nejmladším účastníkem pochodu byl osmiměsíční Vítězslav Barteček z Dětmarovic u Karviné, kterého rodiče nesli na zádech v sedačce, po svých šlapala pětiletá Andrea Adamová z Českého Těšína a zdatným kmetům dělal čest pětaosmdesátiletý Karel Fiedor z Třince.

Legionářského marše se zúčastnili vojáci aktivních záloh 111. strážního praporu z Prahy, příslušníci aktivních záloh z Olomouce, členové klubů vojenské historie z Chotěbuzi, členové Junáka, Klubu českých turistů, ale také občané české i polské národnosti z Bystřice, Třince, Jablunkova či Českého Těšína. Nechyběli účastníci z Prahy, Brna, Plzně a Krkonoš.

Tak velký zájem organizátory opravdu potěšil a všichni se na druhý ročník této zcela ojedinělé akce, který se uskuteční ve stejném termínu jubilejního roku 2014, kdy si budeme připomínat sté výročí vzniku čs. legií, chystáme už dnes.

Text: Plk. v. v Petr Majer, foto: Ladislav Lenk