M. R. Štefánika si budeme vždycky vážit

6. 5. 2013

Ve čtvrtek 2. května se v Petřínských sadech v Praze uskutečnilo vzpomínkové shromáždění 94. výročí tragické smrti generála Milana Rostislava Štefánika. Zúčastnili se ho ústavní činitelé, představitelé veřejného a politického života, představitelé Kanceláře prezidenta ČR, Hlavního města Prahy, Městské části Praha 1, Ministerstva obrany ČR a Generálního štábu AČR, předsedové a zástupci občanských sdružení, spolků a hnutí České i Slovenské republiky. Přítomen byl i velvyslanec Slovenska v ČR Peter Brňo. Za Československou obec legionářskou položil věnec k pomníku M. R. Štefánika místopředseda ČsOL br. Emil Cigánik.

S úvodním slovem vystoupila místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská. Ve svém vystoupení mj. uvedla: „Sešli jsme tu,abychom společně vzpomněli na člověka, který sehrál spolu s T. G. Masarykem a E. Benešem snad nejdůležitější roli při vzniku Československé republiky. Na člověka, jehož život byl tak barvitý, že by vydal za několik jiných životů, neboť generál Milan Rastislav Štefánik nebyl jen politikem, který v únoru 1916 zakládal v Paříži československou Národní radu, bez níž by se na evropské půdě jen těžko dařilo úspěšně prosazovat myšlenku rozdělení Rakousko-Uherska, ale Štefánik byl jedním z nejvýznamnějších, ba nejvýznamnějším hlasem slovenské politické a kulturní elity a myšlenku čechoslovakismu prosazoval tak důrazně, že to nakonec vedlo v říjnu 1918 ke zrodu společného státu. Proto si ho budeme vždycky vážit.“

Astronom, filozof, slovenský politik, generál francouzské armády organizátor československých legií a první ministr vojenství Československa Milan Rastislav Štefánik se narodil v roce 1880 ve slovenských Košáriskách. Po vystudování astronomie a filozofie odešel v roce 1904 do Francie. Zasloužil se o rozšíření astronomické a meteorologické sítě v Asii, Africe a Jižní Americe. Po vypuknutí 1. světové války vstoupil do francouzské armády a jako letec bojoval ve Francii a v Srbsku. V letech 1914–1918 organizoval čs. legie v Srbsku, Rumunsku, Rusku a v Itálii a v roce 1918 také protisovětskou intervenci na Sibiři. Byl členem Národní rady v Paříži a 14. 10. 1918 se stal prvním (a také posledním) ministrem vojenství Československa v prozatímní čs. vládě v Paříži. Žel, svého návratu do samostatného čs. státu, o jehož vznik se tolik zasloužil, se tento výjimečný člověk nedočkal. Při cestě do vlasti, 4. května 1919, zahynul u Bratislavy při letecké havárii.

Text a foto: Ladislav Lenk