Medzinárodná konferencia mierových síl OSN

11. 6. 2013

Na pozvanie poľskej asociácie mierových síl OSN odcestoval dňa 27. mája 2013 ako jediný oficiálny zástupca ČsOL predseda Jednoty ČsOL Senec JUDr. Miroslav Bilský, DiS., do poľskej Wroclawi. Wroclaw sa stala dejiskom medzinárodnej konferencie zameranej na prezentáciu mierových síl OSN. Konferencie, ktorá sa konala 28. mája, sa zúčastnili zástupcovia USA, Francúzska, Veľkej Británie, Nemecka, Ruskej federácie, Ukrajiny a Slovenskej republiky, ktorú reprezentovala Únia vojnových veteránov.

Miestom konania konferencie bola vyššia dôstojnícka škola gen. Tadeusza Kosciuszka, význameného poľského generála, ktorý sa preslávil v bitkách americkej občianskej vojny a je tiež zakladateľom známej americkej vojenskej akadémie West Point. Na konferencii sa preberali rôzne otázky týkajúce sa problematiky bezpečnosti a spolupráce medzi štátmi aktívne sa podieľajúcimi na mierových misiách OSN. Odprezentovali sa nové projekty zamerané na rekonvalescenciu veteránov a možnosti pomoci ich rodinám.

Na 29. mája boli naplánované oslavy dňa veteránov – Dzień Weterana, ktoré prebehli na Wroclawskom rinku. Oslavy sa začali spomienkovou omšou v kostole sv. Alžbety a na obed pokračovali na miestnom námestí. Plk. Jerzy Banach, viceprezident asociácie poľských mierových síl OSN, pri tejto príležitosti predstavil brata Bilského v uniforme čs. légií ako oficiálneho reprezentanta ČsOL, ktorý prišiel, aby propagoval vojenské tradície čs. légií. Z kostola sa potom všetci učastníci presuli na glowny rinok, kam pod taktovkou vojenskej kapely napochodovali viaceré samostatné jednotky reprezentujúce všetky zložky poľskej armády.

Záštitu nad celou akciou prevzal poľský minister obrany Bogdan Klich a viceminister Czesław Mroczek, ktorý nakoniec veteránom mierových síl odovzdával vyznamenania. Na záver celého podujatia predviedla čestná jednotka skvelú zostavu cvikov s puškou. Niečo po 14. hodine sa zúčastnení presunuli do priestorov filozofickej fakulty, kde bolo pripravené občerstvenie. Tu ešte bola veteránom, ktorí mali v dôsledku zranenia na misii vážne trvalé následky, odovzdaná pomoc v podobe finančného príspevku.

Pripravil: -MB-