Mladoboleslavsko v boji za svobodu

25. 3. 2013

Březnová okupace zbytku pomnichovské Česko-Slovenské republiky byla již jen smutným završením národní tragédie českých zemí na konci 30. let. Nejenže definitivně ukončila éru Masarykovým duchem prodchnuté první republiky, ale zároveň nastartovala brutální a systematické vyvražďování elity českého národa. Současně však vytvořila prostor pro činnost mimořádných osobností, které vystoupily proti bezpráví a násilí a za cenu nejvyšších obětí přinesly národu svobodu, za níž jsme vděčni dodnes.

Jedním z mála měst v celé České republice, které si osudové březnové události pravidelně připomíná, je Mladá Boleslav. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy v pátek 15. března, tedy přesně 74 let od okupace zbytku Česko-Slovenska, připravila jednota Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi tradiční setkání, které připomíná zejména hrdiny domácí odbojové organizace Obrana národa. Vzpomínkový den posléze vyvrcholil vernisáží výstavy „Mladoboleslavsko v boji za svobodu“, kterou připravila Jednota ČsOL v Mladé Boleslavi, OS Rota Nazdar a Muzeum Mladoboleslavska.

Pietní vzpomínka se již tradičně konala před budovou bývalých kasáren T. G. Masaryka, na níž je umístěna pamětní deska, připomínající osudy tří hrdinů mladoboleslavského odboje: mjr. Josefa Frymla, škpt. Jana Víta a škpt. Stanislava Ullricha. Připravený program symbolicky nastínil divákům překotné události konce 30. let, které vyvrcholily okupací a vznikem domácího a zahraničního odboje. Nechybělo tradiční čtení jmen padlých a umučených odbojářů s čestnou salvou a Večerkou.

Historické souvislosti představil člen mladoboleslavské jednoty ČsOL, senátor PČR bratr Jaromír Jermář. Za Předsednictvo RV ČsOL pozdravil přítomné bratr Tichomír Mirkovič, který zároveň poděkoval pořadatelům za organizaci pietní vzpomínky. Čestnou stráž v průběhu vzpomínkové akce drželi členové mladoboleslavské jednoty ve stejnokrojích prvorepublikové armády a zejména pak OS Rota Nazdar, jejíž členové vytvořili důstojnou stráž standarty Dělostřeleckého pluku 1, věnované krajany z Americké obce sokolské československým vojákům ve Velké Británii.

I v letošním roce se vzpomínkové akce zúčastnili váleční veteráni v čele s brigádním generálem Miloslavem Masopustem a čestným občanem města Mladá Boleslav majorem Rostislavem Kubištou, dále i potomci po umučených odbojářích z Mladoboleslavska. Za město se přišli památce odbojářů poklonit náměstci primátora Daniel Marek a Jiří Bouška. Hudební doprovod celé akce doplnil podnikový dechový orchestr Škoda Auto. Závěr vzpomínkového setkání patřil již tradičně hymnám Slovenské a České republiky.

Nedlouho po ukončení vzpomínkového setkání proběhlo slavnostní představení výstavy s názvem „Mladoboleslavsko v boji za svobodu“. Cíl a koncepci výstavy představil předseda Jednoty ČsOL Mladá Boleslav bratr Tomáš Pilvousek a vývoj a současný stav vzájemné spolupráce s obcí legionářskou zhodnotil ředitel Muzea Mladoboleslavska Luděk Beneš. Slavnostní vernisáž výstavy i přes mrazivé počasí přilákala bezmála stovku občanů města.

Výstava si klade za cíl zejména přiblížit komplexně a v souvislostech široké veřejnosti osudy a příběhy občanů z Mladoboleslavska jak z domácího, tak i zahraničního odboje a nastínit průběh války od mnichovských událostí roku 1938 až do horkých revolučních dní května 1945. Výstava bude přístupná v prostorách Muzea Mladoboleslavska do 2. června 2013.

text: Tomáš Pilvousek, foto: Jednota ČsOL Mladá Boleslav