Na orlovském hřbitově se zrodila nová tradice

31. 1. 2013

V sobotu 26. ledna 2013 se uskutečnil u Památníku na městském hřbitově v Orlové pietní akt, kde byly za účasti představitelů ČsOL Moravskoslezského kraje, předsedů jednot ČsOL, Krajského vojenského velitelství, vedení města Orlové, Muzea Těšínska, klubů vojenské historie, České obce sokolské a Klubu české a slovenské obce dělostřelecké položeny věnce.

V mrazivém počasí se přišla poklonit památce československých legionářů, kteří padli v tzv. Sedmidenní válce (23. 1. – 30. 1. 1919) na Těšínsku, více než stovka občanů z Těšínska, ale také z Olomouce, Vyškova nebo Prahy. Předseda jednoty ČsOL MSK br. Pavel Skácel, který byl hlavním organizátorem této po mnoha letech první podobné akce, ve svém projevu vyzdvihl nutnost vzájemného porozumění, kulturního a křesťanského rozhřešení a odpouštění. „Je velmi smutné, že si někteří z nás udělali z historie instrument, který je čím dál tím víc překroucený. Jeho falešná hudba vede k rozdělování lidí podle národností,“ zdůraznil br. Skácel.

Vzpomínková akce měla důstojný průběh. Nechyběla modlitba vojenského kaplana a na závěr zazpíval pěvecký sbor orlovského gymnázia českou státní hymnu. Byla tak položena nová tradice, kterou budeme každoročně udržovat a připomínat si hrdinství československých legionářů, kteří téměř před sto lety bojovali za náš stát. Každý účastník vzpomínkové akce na závěr obdržel pamětní list.

Ladislav Lenk, foto: -PM- 

ppt

 

 Prezentace k pietnímu aktu v Orlové