Na Pražském Vítkově jsme uctili památku válečných veteránů

12. 11. 2013

V pondělí 11. listopadu 2013 přesně v 11 hodin se na Čestném dvoře Národního památníku v Praze na Vítkově uskutečnil pietní akt u příležitosti Dne válečných veteránů.

Zúčastnila se ho řada významných hostů: předseda Senáta Parlamentu ČR Milan Štěch, ministr obrany Vlastimil Picek, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel, arcibiskup pražský, metropolita a primas český Domik Duka, zástupci diplomatického sboru, významní představitelé státní správy a samosprávy, představitelé Československé obce legionářské a zástupci dalších veteránských organizací. A především pak druhováleční i novodobí veteráni.

Během pietního aktu byly k památníku na Vítkově položeny věnce a přítomní uctili památku válečných veteránů minutou ticha. Za Československou obec legionářskou věnec položil její předseda Pavel Budinský spolu s válečnými veterány Miloslavem Masopustem a Václavem Kuchyňkou.

Poté pokračoval pietní akt shromážděním ve Slavnostní síni Národní památníku. Zde nejen k veteránům promluvili Milan Štěch, Vlastimil Picek a Pavel Budinský. Předseda ČsOL ve svém projevu poděkoval všem přítomným za to, že se zde, na místě natolik spojené s naší historií, účastní pietní vzpomínky věnované Dni válečných veteránů. „Tento svátek je především významným uctěním památky těch, kteří padli v 1. světové válce, v největší a nejstrašnější válce, jakou kdy lidstvo poznalo. Pro nás, kteří dnes žijeme v České republice, je však současně svátkem a oceněním i těch, kteří s nasazením vlastních životů bojovali za vlast a za vznik samostatného československého státu v letech 1914-1918 a posléze znovu v letech 1939-1945, kdy bránili hodnoty svobody a demokracie v boji s nacismem a zasloužili se o obnovu naší státnosti. Proto chci říci všem, kteří si v tento den připomínají hrdinství válečných veteránů nejen zde na Vítkově, ale i v řadě měst a obcí naší vlasti, že my, členové Československé obce legionářské, si vážíme této významné tradice a děláme vše pro to, aby nebyla nikdy zapomenuta. Aby si i dnešní generace stále připomínala hodnoty a ideály, na nichž vznikal náš současný stát, a především pak ty, kteří za ně se zbraní v ruce bojovali a umírali,“ uvedl ve svém vystoupení Pavel Budinský.

Poté ministr obrany Vlastimil Picek vyznamenal devět osob Záslužným křížem ministra obrany, třináct vojáků, z toho dva in memoriam, povýšil. Mezi vyznamenanými a povýšenými byli například válečný veterán Jan Pondy, příslušník čs. zahraničního vojska ve Velké Británii a poté i velitel 4. praporu samopalníků v 1. čs. armádním sboru, Jiřina Hloušková, účastnice domácího odboje za 2. světové války, Jarmila Hrboková, která se svými rodiči pomáhala partyzánské skupině Juraj, Vlastimil Medek, účastník domácího odboje a dlouholetý člen ČsOL, Marie Navarová, která pomáhala za války partyzánskému oddílu Jermak, Rostislav Stehlík, příslušník 1. čs. armádního sboru, který prošel svoji bojovou cestu přes karpatsko-dukelskou operaci od Košic, Martina až na Moravu a v současné době zastává funkci předsedy Jednoty ČsOL Nový Jičín, Josef Vitoch, příslušník1. čs. armádního sboru, bojovník od Krosna a Dukly, Naděžda Brůhová, telefonistka u štábu dělostřelectva 1. čs. samostatné brigády či další účastník bojů na Dukle Josef Kovář.

Text a foto: Ladislav Lenk